Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Kuruluş Çalışmaları

Çarşamba, 15 Haziran 2005 12:00

Vakıflar, gönüllü ve istekli insan gücünü ve potansiyelini değerlendirmeyi hedef alan, madde ve manevi yönden katılmayı, paylaşmayı, birlikte başarmayı ilke kabul eden kuruluşlardır. Vakfımız amaçlarını gerçekleştirmek üzere tescil edilmiş resmi senede bağlı tüzel kişiliği olan bir kuruluştur. Temel amacı Kuzey Kafkasyalılara hizmet ve yardım etmektir.

Kafkas Derneği Genel Başkanı Sayın Muhittin Ünal'ın çağrısı üzerine başlatılan vakıf kuruluş çalışmaları aşamalarına göre maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Kafkas Derneği Ankara Şubesi salonunda vakfın kurulması hakkında çalışmalara başlamak üzere 1997 yılı Mart ayında iki toplantı düzenlendi. Yapılan görüşmeler sonunda Avukat Sayın Olcay Mis, Sayın Yahya Gış, Sayın Hikmet Kandemir, Sayın Ömer Küçüközcan ve Sayın Rauf Bozkurt tarafından Vakıf Senedinin hazırlanması uygun görüldü. Hazırlanan taslak Nisan ve Mayıs aylarında yapılan toplantılarda tartışıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri ile görüşüldü ve Sayın Dr. Cahit Tutum'un katkılarıyla geliştirildi.

Hazırlanan Vakıf Senedinin kapsamını açıklamak ve kuruluş çalışmalarını başlatmak amacıyla çok sayıda hemşehrinin katıldığı bir toplantı daha yapıldı ve sayın A. Haydar Taymaz, sayın Muhittin Ünal, sayın Olcay Mis, sayın Atay Çeyşakar, sayın Özdemir Özbay, sayın Yahya Gış ve sayın Mevlüt Atalay'dan oluşan müteşebbis heyet oluşturuldu.

Bu sıralarda Birleşik Kafkas Konseyi Derneği'nin de bir vakıf kurmak üzere girişimde bulunduğu haberi alındı. Bu haber üzerine Konsey Başkanı Sayın Enver Kaplan'la görüşerek iki dernek yönetimini bir araya getirmeyi teklif ettim. Sayın Cahit Tutum ile birlikte organize ettiğimiz ve Konsey binasında yapılan toplantıya Birleşik Kafkas Konseyi Derneği ve Kafkas Derneği başkanları, yönetim kurullarının bazı üyeleri ile vakıf senetleri hazırlayanlardan bazıları katıldı. Toplantıda Ankara'da benzeri amaçla, hizmet edeceği toplumu aynı olan iki vakıf yerine güçlü bir vakıf kurmanın sağlayacağı yararlar tartışıldı. Sonunda iki tarafın hazırlayacağı vakıf senetlerinin bir aya kadar üç bilim adamından oluşturulacak bir komiteye verilmesi, onların incelemelerinden sonra hazırlayacakları tasarıyı esas alarak tek vakıf kurulması şeklindeki öneri uygun görülmesine rağmen, Konsey kendi vakıf senedini hazırlayarak ve çalışmalarını sürdürerek, hemşehrilerimize yazılı olarak kurucu olmaları çağrısında bulundu.

Dernek çalışmalarına sürekli destek veren değerli büyüğümüz Prof. Dr. Sayın Hayri Domaniç de Kafkas Derneği ve Birleşik Kafkas Konseyi Derneği Başkanları ile ayrı ayrı görüşerek iki derneğin bir araya gelerek bir vakıf kurmaları önerisinde bulundu. Ancak bu görüşmeden de sonuç alınamadı.

Vakfımızın kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere oluşturulan müteşebbis heyet, vakfın kurulması için yapılan çalışmaları açıklayan ekinde vakıf senedi taslağı bulunan kapsamlı ilk yazıyı 5 Eylül 1998 tarihinde 220 hemşehrimize ve Kafkas derneklerine gönderdi. Daha sonra 15 Aralık 1998 tarihli yazıyla hatırlatma yapıldı.

Vakıflar Bankası Emek Şubesinde kurulmakta olan vakıf için A. Haydar Taymaz ve Muhittin Ünal adına Türk Lirası ve Dolar hesapları açıldı. Yatırılan paralar sürekli olarak repoda tutuldu.

Sayın Muhittin Ünal'ın telefonla üç kez yaptığı konuşmadan sonra Prof. Dr. Sayın Hayri Domaniç 25 Ocak 1999 günü İstanbul Sürmeli Otel'de yemekli bir toplantı düzenledi. Müteşebbis Heyet adına Muhittin Ünal ile katıldığım bu toplantıda, Muhittin Ünal yapılan çalışmaları açıkladı. Toplantıya katılanların bir kısmı iki derneğin bir araya gelerek tek vakıf kurmaları önerisinde bulundular. Ben de söz alarak Birleşik Kafkas Konseyi Derneği yöneticileri ile yaptığımız görüşmeyi ve konseyin vakfını kurmakta olduğunu, bizimde bu vakfı kurma girişimini sürdürmek niyetinde ve kararlı olduğumuzu açıkladım ve yardım etmelerini istedim. Daha sonra Sayın Yusuf Ay ve Cihan Candemir'in ellerine kalem ve kağıdı alarak toplantıya katılanlara yaptığı çağrı ile toplantıda bulunanlar toplam olarak 51000 Dolarlık taahhütte bulundular, taahhütte bulunan hemşehrilerimizin bir kısmı ödemelerini zamanında yaptılar.

İlk yazımıza olumlu cevap veren hemşehrilerimize 24 Mart 1999 tarihinde gönderilen üçüncü yazıda banka hesap numaraları bildirildi ve kurucu üye olabilmek için gerekli belgeler ile ekindeki vekaletnameyi düzenleyerek göndermeleri istendi.

Kuruluş için gerekli yasal işlemlere Avukat Olcay Mis tarafından Temmuz 1999 ayı içinde başlandı. İlgili mahkeme tarafından Emniyet Müdürlükleri kanalı ile kurucu üye adaylarının sicil kayıtlarının sağlanması için yazılar yazıldı. Yazılar izlenmesine rağmen beş kurucu adayımızla ilgili yazılar zamanında gelmedi. Bu üyelerimiz Sayın Osman Özden, Sayın Mahmut Özden, Sayın Selami Genel, Sayın Sadettin Atığ ve Sayın Baha Çakıroğlu'dur. Vakıf kuruluşunun 2000 yılına kalması halinde gereken sermayenin arttırılacağı istihbaratına binaen işlemlerin hızlandırılması uygun görüldü ve 21 Aralık 1999 tarihinde ilgili mahkeme tarafından kuruluşa izin verilerek, tebligatı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfımızın 48 üye ile kurulduğuna dair ilan Resmi Gazetenin 24 Ocak 2000 tarihli nüshasında üçüncü şahıslara duyuruldu.

Temyiz süresini bekleyen mahkeme 28 Şubat 2000 tarihinde kararını vermiş ve vakfımız kuruluş işlemini resmen tamamlamıştır. Vakıf için gerekli defterler ve belgeler sağlanmış, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde de işlemler yapılmıştır.

Vakfımızın kuruluşunda Kafkas Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri özellikle bu binada ellerinden gelen hizmeti esirgemediler. Vakfın kurulması ile ilgili ilk yazıyı yazdığımızda kurucu üyelerimiz ile bazı katılımcı üyelerin bir kısmı paralarını yatırdılar ve gerekli belgeleri göndererek yardım ettiler, desteklediler ve bize moral verdiler. Kendilerine şükran borçluyuz. Bu arada kurucu üye olmak üzere paralarını zamanında yatıran ve belgelerini gönderen ancak Emniyet Müdürlüğü kanalı ile sicil kayıtları zamanında sağlanamayan beş katılımcı üyemizin kurucu üye olamamalarından dolayı üzgünüz, ancak kendileri katılımcı üye olarak aramızda olacaklar ve hizmet verebileceklerdir.

Vakfımızın kuruluşu ile ilgili görüşü ortaya koymada, toplantıları düzenlemede, yazıları hazırlamada, üyelerle ilişki kurmada ve iletişimi sağlamada, paraların bankaya yatırılması ve repo zamanlarının izlenmesinde, kısaca bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarda Kafkas Derneği Başkanı Sayın Muhittin Ünal olağanüstü çaba sarf etmiştir. Kurucu ve katılımcı üyelerin çoğu ile yüz yüze ve telefonla sağladığı diyalogla parayı toplamıştır. Hizmetlerinden ve başarılarından dolayı kendisini tebrik ediyor, kutluyor ve teşekkür ediyorum.

 

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele