Yura Kalmıkov

'bir davaya bağlanmak bir söz değil, bir eylemdir.'

Jean Paul Sartre

Kültürün devamının ve globalleşme ile birlikte yaygınlaşan yıkıcı ve olumsuz değerlerin nihai çözümü dönüştür ve/veya dönüşçülüktür. Diasporada gerçekleştirilecek her hareket ve eylemde gerçekten samimi olundukça bir gelişme kaydedilebilir. Dünyanın bu yapısı içerisinde samimiyetten uzak, yapay ve kendi çıkarını önde tutan zihniyet ancak toplumsal gerileme ve insani değerlerinin yok olmasına çaba sarf etmiş olur.Demokrasi, herhangi bir grubun veya partinin işi değil, demokrasi, insanların bakış ve hareketlerinin özellikleri, ülkede demokratik kuruluşlar, yaşadığımız politik havadır.

Yura Kalmıkov


Çerkeslerin, diasporada yaşamakta oldukları yaşam dinamiği içerisinde, dönüşe yönelik yapı ve günü kurtarma çabasından uzak hareketler istenilen güzel günlerin özlemini samimi olarak dile getirir. Tabii ki, bu yapılarda yer alacak olan insanlar bir elin parmağını geçmeyecek ve her türlü boyunduruğun altına halkın adına girecektir.

İnsanların kültüre ait olan, yani bizim olan öğeleri yaşatabilmek için bunca bir çaba içerisinde bulunurken zamanın bu acımasızlığına karşı insani gayretin önemi büyüktür. İşte bu yazıda da bu gayreti göstermiş olan, Yura Kalmıkov'dan bahsetmek istiyorum.

1 Ocak 1934 tarihinde Stavropol Eyaleti Çerkesk Şehrinde doğdu. 1949-1952 yıllarında Çerkesk Sağlık Orta Meslek Okulu'nda okudu. 1957 yılında Leningrad Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İki yıl Habeza, Stavropol Eyaleti'nde hakim olarak görev yaptıktan sonra yeniden eğitimine devam etti. 1963 yılında Stavroplol Hukuk Enstitüsü'nde doktora tezini verdi.

1989 yılında Saratov seçim bölgelerinden birinden SSCB milletvekili adayı oluyor ve zor rekabete rağmen seçimleri kazanıyor. SSCB Yasama ve Hukuk Komitesi Başkan Yardımcısı ve daha sonra bu göreve başkan olarak seçiliyor.

1990 yılında mülkiyet kanunları hakkında SSCB Kanunu, SSCB ve Cumhuriyetlerin Mevzuatının esasları, hazırlanmasında görev alır.

RF Devlet Başkanı nezrinde Özel Hukuk Araştırma Merkezi Kurul Başkanlığı ve daha sonra okulun Rektörlük görevini üstleniyor.

SSC Fahri Bilim Adamı (1991), RF Fahri Hukukçusu (1994) gibi büyük ödüller aldı.

Yuri Kalmıkov, Rusya ve dünya çapında bir politikacı, bilim adamı, devlet adamı ve aydındı.

Bizim siyasetçi olarak bildiğimiz, halktan uzak yaşayan ve çıkarlarını halkın çıkarlarından önde tutan zihniyetin aksine, Yura Kalmıkov, temiz bir politikacı ve ahlaki değerlerin siyaset sahnesine nasıl aktarılacağının en güzel örneklerini, Çerkes ve dünya toplumuna göstermiştir. Söz değil, iştir insanın aynası derler ya, Kalmıkov Yura da bu sözün doğruluğunun bir göstergesidir.

Zamanın dağılmışlığa olan etkisinde birleşme çabasında olan, özgürce yaşama çabalarının bireysel çabalar ile değil de, toplumsal hareketlilik ile, bunun başarılması gerekliliğini savunmuştur. Yura Kalmıkov bu bağlamda Dünya Çerkes Birliği'nin kuruluşunda görev almış ve 3 dönem bu kurumun başkanlığını yürütmüştür.


Asırlar, çağlar geçti, bir devletlerin yerlerini diğerleri aldı, fakat bütün devletler için ortak bir talep var: düzenin sağlanması, devlet tarafından tespit edilmiş normlar çerçevesinde toplumun gelişmesi.

Yura Kalmıkov


Hukukun temellerini insan hürriyeti olarak kullanan ve medeni ahlakın oluşması için, tüm uğraşılarını sarf etmiştir.

Dağılmışlığın günümüze kadar olan yıpratıcı etkisinin ileri ki yıllarda da gelişmesine engel olmak için, SSCB Parlamentosu'nda bölünmeye doğru gerçekleşecek olan kanun taslaklarına karşı çıkmış ve olumsuz gelişmeler karşısında da en samimi duyguları ile de gelinen noktayı halkın iradesine ters ve anayasaya aykırı olduğunu, temiz bir siyasetçi gereği çekinmeden dile getirmiştir.

Ağustos darbesinden sonra oluşan anayasal karışıklılığı ortadan kaldırmak için çalışma arkadaşları V. Kudryavtsev ve S. Alekseyev ile birlikte yeni mevzuat oluşturulması için çalışmalarda bulunmuştur.

HR>

Profesyonel politikacı olmadım ve olamayacağım. Çünkü, insanlara inanırım, dobra dobra konuşurum ve özellikle hiyerarşilerde şüphe ile karşılaşılan fikir ve hareket özgürlüğüne sahibim.

Yura Kalmıkov


Bunca uğraşısına rağmen, öğrencilerine ders vermeye, anayasa ve medeni hukukun güncel problemleri ile ilgili kitap yazmaya ve dünyanın değişik ülkelerinde dağınık olarak bulunan halkını birleştirme çabalarını devam ettirmiştir.

Yura Kalmıkov'u, kafamızda canlandırdığımız; siyasetçi kimliğinden olabildiğince uzak bir yapıda olan, milli meselelerde her zaman duyarlı ve kendisinin bu denli başarılı olmasını sağlayan; durumun ve yapıların çok ilerideki değişimlerini algılayabilme yetisine sahip olması, idi.

Arkadaşı olan Yuri Ançabadze ise Kalmıkov'u; iyi anlamda ihtiyatlı bir politikacı, kritik durumlarda inisiyatif sahibi, halkın istek ve ihtiyacını çok iyi bilen ve onları en zor durum ve koşuda savunmaya hazır biri olarak görüyor.


İnsan statüsü dediğim şeyi muhafaza etmek çok zordur. Politika, her şey dışında bir denemedir: birisini yoklamak istiyorsan hakimiyet ver.

Yura KalmıkovZararlı bölünmelere karşı olan, saldırıya uğrayana destek verilmesi gerektiğine inanan Kalmıkov, Abhazya ve Çeçenya'da meydana gelen olaylara karşı sessiz kalmayarak, 1992 Eylül- Ekim aylarındaki Nalçik olaylarında, 1992 Ağustos ayında Gürcü-Abhaz savaşında Dünya Çerkes Birliği ve Khabardey Halkınını Kongresi'ni Abhaz halkına yardıma yönlendirdi. 7 Aralık 1994 tarihinde Çeçenya'daki gelişmeler karşısında, RF Adalet Bakanı ve RF Güvenlik Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Bence bu hareket medeni cesaret ve halkına olan gönülden bağlılığının bir göstergesidir.

Politikada ahlakın, insani ilişkilerde saygı ve sevginin her türlü yapısını içeren bir insandır, Yura Kalmıkov.

Arkadaşı olan Yuri Basin, kendisinin samimiyetini ve insanca olan yaklaşımını bir hoş ve anlamı anısı ile dile getiriyor:

"Bir gün kütüphanesinde çok kıymetli bir kitap gördüm, kitabı beğendiğimi, hayret ve hayranımı dile getirdim. Evinden direkt gara gittik, beni Alm-Ata'ya yolcu etti. Ben tren içindeyken bavulumu açıp o kitabı buldum. Bu olay konukseverliliğin bir niteliği ve misafir tarafından unutulması mümkün olmayan bir derstir."

Yura Kalmıkov gibi insanlar her zaman örnek bir siyasetçi, örnek bir insan olarak anılacak kişilerdir. Aslında onları önemli kılan sadece politik kimlikleri değil, bu kimliklerini ne anlamda hangi işler için kullandıklarıdır. Dünya Çerkes Birliği kuruculuğu ve başkanlık görevlerinde yapmış olduğu ilerici hareketler ve eylemler, arkadaşları ve meslektaşları tarafından anıldığı gibi, onun yazmış olduğu anayasal değişiklikler ileri ki yıllarda da temel hak ve özgürlüklerinin günümüz politikasında önemli bir yer alacağıdır. Sanırım onun gelecekte de saygı ile anılacağının, -en üzücü olanı da budur ki onun gibi insanların bu dünya üzerine az geldikleri ve onun gibi insanlara her zaman ihtiyaç duyulacağıdır.


Kendi halkımı idealleştirmek istemiyorum, fakat her normal insan gibi, onu severim, onun tarihinin kıymetini bilir ve gurur duyarım... Bence, bu his olmadan insan manevi temelini kaybeder, hayatta dayanağı bir şeyi olmaz. Ve başka halklara da saygısı olmaz.

Yuri Kalmıkov


yukarı çık