Sözlü Tarih Çalışmaları

Çarşamba, 15 Haziran 2005 12:00

Kafkasya diasporası insanları olarak her geçen gün özgün kimliğimizden biraz daha uzaklaşıyoruz. Artık, hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın kültürel yok oluşa karşı göstermemiz gereken toplumsal boyutta bir direnme azim ve gücünden yoksun olduğumuzu kabul etmek zorundayız.

Evet, kültürel açıdan hızla yok oluyoruz. Üstelik bu yok oluş sadece Kafkas diasporasını da kapsamıyor. Tüm ülkeyi de içine alan ve evrensel değerlerdeki kültürel farklılıkları hızla yok eden bir süreçte yaşıyoruz. Kendi toplumumuza ait değerleri öğrenmeden alt kuşaklara aktaramadan geçen her dakika mevcut birikimimizin de hızla sonunu yaklaştırıyor. İşte bu bağlamda, sözlü tarih çalışmalarının kültürel yok oluşa karşı birer direnç unsuru haline dönüşebileceğini düşünüyoruz.

Kafkasya Araştırmaları Grubu olarak yapmakta olduğumuz saha araştırmalarını \"halen belleklerinde kültürel açıdan değer taşıyan birikimi olan insanlara ulaşarak\" gerçekleştirmekteyiz. Bu yöntem bizleri de sözlü tarih çalışmaları kapsamına dahil etmektedir. Yapmakta olduğumuz saha çalışmalarında sözlü tarih çalışmalarının özellikle yerinde gözlem ve görüşme tekniklerini uyguluyoruz. Halen saha çalışmalarımız aralıklı olarak devam ediyor. Genel bir uygulama olarak bahar ve yaz aylarında sahada yaptığımız derlemeleri, sonbahar ve kış aylarında masa üstüne yatırıyoruz. Tespit ettiğimiz bulguları raporlaştırarak yayın aşamasına dönüştürmeye çalışıyoruz.

Grup olarak daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sırasında karşılaştığımız sorunlara ve elde ettiğimiz deneyimlere Kaf-Dav tarafından basılan kitapçıkta büyük oranda yer verdiğimiz için burada ayrıca değinmek istemiyoruz. Ancak bu tür araştırmalara gençlerimizin yeterince ilgi göstermeyişlerini (sanal platformda araştırmacılara gönüllü danışma hizmeti vermemize karşın bizlere çok az başvurunun olmasından yola çıkarak) ilave sorunlar arasına dahil edebiliriz.

Birkaç yıl önce Göksun yöresindeki farklı Kafkas halklarına ait köylerde otuziki adet \"Oyun ve Eğlence Adeti\" tespit ettik. Bu oyunlardan bazıları çok bilindik bazı oyunlara şaşırtıcı derecede benziyorlardı. Günümüzden yüz yıl önce köylerimizde (bugünkü adlarıyla bilindik şekliyle söylüyoruz:) \"hentbol\", \"beyzbol\", \"polo\", \"kriket\", \"kayak\", \"kızmabirader\", \"golf\", \"aşık\" vs. gibi sportif ve eğlence amaçlı oyunların oynandığını öğrenmek bizler için tatlı bir sürpriz olmuştu. Bu bulgular ışığında kendimize şu soruyu sormadan edemedik? Kimiz biz? Toplumsal belleğimizde küçük bir çabayla bu orijinal bilgilere ulaşabiliyorsak, ya daha detaylı yapılacak çalışmalar ortaya neler çıkaracak?

BİLGİ / BELGE

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele