Cumhurbaşkanı Gül, Denge ve Denetleme Ağı Heyetini Kabul Etti

Salı, 11 Haziran 2013 06:46
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Denge ve Denetleme Ağı heyetini Çankaya Köşkü’nde kabul etti.
 
DDA SEKRETARYA
 
 
DENGE VE DENETLEME AĞI olarak,
 
Yeni anayasada denge ve denetlemenin ancak yurttaşların katılımı ve karar verme süreçlerinin şeffaflığı ile sağlanabileceğini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile paylaştık. Denge ve denetleme mekanizmalarının ülkemizde güçlendirilmesi talebimizi yineledik.
 
Denge ve Denetleme Ağı (DDA) pek çok farklı görüşü ve kesimi temsil eden 97 örgütten oluşuyor ve genişlemeye devam ediyor.
 
Hem geçmişteki hem de görüşmemizdeki beyanlarından, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir demokrasi arzuladığını anladığımızı ifade ettik.
 
Katılımcı bir demokraside denge ve denetleme mekanizmalarının işletilmesi ve erkler ayrılığının sağlanmasının sadece
yasama-yürütme ve yargının birbirlerini dengelemesi ve denetlemesinden ibaret olmadığını; toplum ve yurttaşların bizce bütün erklerin üzerinde
yer aldığını vurguladık.
 
Konuya ilişkin görüşlerimizi anlatan deklarasyonumuzu kendisi ile paylaştık.
 
Cumhurbaşkanı'na,yurttaşların:
 
Ø Duyulmak, dinlenmek, anlaşılmak ve dışlanmamayı,
Ø Kararların kamuoyuna açık bir şekilde alınmasını,
Ø Karar verme süreçlerine her aşamada katılmayı,
Ø Karar vericilerin yasama süreçlerinde şeffaflığı sağlamalarını,
Ø İşlevsel bir güçler ayrılığı ile toplum ve bireye dayalı bir denge ve denetleme mekanizmasının ülkemizde tesis edilmesini istediklerini aktardık.
 
Denge ve denetlemenin, ancak katılım için gerekli olan mekanizmaların kurulup işletilmesi ve karar verme süreçlerinde tam bir şeffaflığın sağlanması
ile mümkün olacağını vurguladık. Ayrıca anayasa ve diğer yasama süreçleri ile ilgili somut önerilerimizi paylaştık:
 
1. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi de aynı güçler ayrılığı gibi denge ve
denetlemenin vazgeçilmezidir.
 
2. Siyasi hayatın demokratikleştirilmesi ve doğallaştırılması ile düşünme, ifade ve örgütlenme özgürlüğü
genişletilmelidir.
 
3. Yasama ve yerel karar alma süreçlerinde, katılım ve şeffaflığın sağlanması için çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.
 
4. Katılım süreçleri için belirlenen ilkeler, kurallar ve prosedürler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
 
5. Katılım ve şeffaflığın sağlanması için teknoloji ve bilişimin kullanılması çağımızın ve demokratikleşmenin zorunluluğudur. Engellenmemeli, bilakis özendirilmelidir.
 
6. Karar vericiler, yasama süreçlerinin şeffaf ve katılımcı bir şekilde sürdürülebilmesi için aşağıdaki somut mekanizmaları hayata geçirmelidirler:
 
o Yurttaşlardan yazılı görüş alınmalı
o İnternet üzerinden görüş toplanmalı,
o Görüş alma toplantıları düzenlenmeli,
o Süreç için belirlenen ilkeler, kurallar ve prosedürler kamuoyu ile internet aracılığıyla paylaşılmalı,
o Çalışmalara ve sürece ilişkin güvenilir, yeterli bilgi ve takvim zamanında ve düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmalı,
o Karar vericiler aldıkları görüşlerle ilgili geri bildirimde bulunmalı.
 
Sayın Cumhurbaşkanı da, Denge ve Denetleme Ağı'nın çeşitliliğinden ne denli etkilendiğini, bu kadar farklı yapıların bir amaçta ortaklaşmasının olağanüstü olduğunu ifade etti. 24.
Dönem TBMM açılış konuşmasında da belirttiği gibi, hangi sistem olursa olsun denge ve denetleme mekanizmalarını içermesi gerektiğini bir kez
daha vurguladı.
 
Sonuç olarak, yeni anayasa yapım sürecinde karar vericileri teşvik etmemiz için ağımızı cesaretlendirdi.
 
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖRÜŞMESI KATILIMCI LISTESI:
 
Ayhan Bilgen, Yeni Anayasa Girişimi Temsilcisi
 
Ayhan Ogan, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı
 
Bekir Ağırdır, Denge ve Denetleme Ağı İzleme Grubu Üyesi
 
Berin Alaca, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 
Berrin Sönmez, Başkent Kadın Platformu Başkanı
 
Doğan Bermek, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı
 
Fatma Nur Gerçel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Saymanı
 
Hasan Seymen, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı
 
Kevser Selda Tandoğan Demirel, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Temsilcisi
 
Mehmet Uçum, Yeni Anayasa Platformu Temsilcisi
 
Murat Köylü, Kaos GL Temsilcisi
 
Mustafa Paçal, Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı
 
Nevin Gaye Erbatur, Denge ve Denetleme Ağı İzleme Grubu Üyesi
 
Nizamettin Bilici, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı
 
Öztürk Türkdoğan, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı
 
Sema Kendirci, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı
 
Turan Hançerli, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı
 

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele