DİKKAT!!! SEÇMELİ DERS İÇİN ACELE EDİN!....

Pazartesi, 17 Haziran 2013 09:21

MEB Seçmeli dersler için açıklamayı bugün yaptı. Maalesef başvurular bugün başlıyor ve süre sadece bir hafta!!!!

5-6 sınıflar için Adıgece ya da Abazaca seçmeli ders için okullara başvuru tarihleri: 14-21 Haziran 2013 tarihleri arasında....

DİKKAT!!! BAŞVURULAR İÇİN ACELE EDİN....


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 43769797/10.07/1325231 11/06/2013

Konu: Seçmeli Dersler

……………….. VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik Yapılmasına ilişkin 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/06/2013 tarihli ve 51 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 5. ve 6. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ilgi (a) Kurul Kararıyla uygulamaya konulan Çizelge’nin seçmeli dersler bölümünde yer alan derslerle, öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılmasının yanında ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizin ders seçimlerini kendilerinin yapması, seçilen derslere göre okullardaki norm kadro durumlarının belirlenmesi ve okutulacak ders kitapları ile diğer eğitim materyallerinin öğrencilere ulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemlerin süresi içerisinde tamamlanabilmesi için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli derslerin seçimi ve uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

1.2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokul 4 ve ortaokul 5. sınıflarda okuyan öğrencilerimiz 2013-2014 eğitim öğretim yılında okuyacakları seçmeli derslere ilişkin tanıtım videolarını Bakanlığımız web sayfasından (www.meb.gov.tr) izleyeceklerdir.

2.Öğrencilerimiz, ilgi, istek ve yeteneklerine göre seçmek istedikleri derslerden 10 dersi öncelik sırasına göre ekte yer alan dilekçe örneğine uygun olarak belirleyerek okul müdürlüklerine 14-21 Haziran 2013 tarihleri arasında yazılı olarak bildireceklerdir. 3.Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimlerinin veliler tarafından ayrıca e-okul sistemine girişinin yapılması sağlanacaktır.

4. İlgi (a) Kurul Kararı eki Çizelge’de yer alan ders saati sayısına göre 5 ve 6. sınıflar için ortaokullar 6 saat, imam hatip ortaokullarında ise ilgi (b) Çizelge'ye göre 2 saat seçmeli ders seçilecektir. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde dersin adının yanında parantez içinde belirtildiğinden seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği konusunda öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.

5.İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders seçimini yapabilmeleri için sınıf öğretmenleri rehberlik edecektir.

6.Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda oluşturulan gruplar e-okul üzerinden görülebilecektir.

7.Okul yönetimleri hangi seçmeli derslerin okutulacağına dair herhangi bir belirleme yapmayacaklar, özellikle ilgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesi ile öğrencileri ve velilerini kesinlikle belirli derslere yönlendirmeyeceklerdir.

8.Ortaokullarda gruplandırılmış olarak belirlenen seçmeli derslerde, öğrenciler tüm derslerini bir gruptan seçebileceği gibi, her bir gruptan ayrı ayrı dersler de seçerek seçmeli derslerini tamamlayabilirler.

9.Okulda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen temin edilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacaktır.

Konuyla ilgili öğrenci ve velilerimizin bilgilendirilmesi, dilekçe örneklerinin okullarda görülebilecek yerlerde bulundurulması, velilerimizin ders seçimlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için okullarımızda bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda gerekli kolaylığın gösterilmesi ve okullar kapanmadan önce söz konusu çalışmaların tamamlanması amacıyla gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Nabi AVCI

Bakan

 

EK : Dilekçe örnekleri (2 sayfa)

DAĞITIM

B Planı

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele