Kamuoyuna Açıklama-Güncelleme

Kamuoyuna Açıklama-Güncelleme

Güncelleme

Aldığımız bilgilere göre; Erdoğan Boz havalimanında bir odada tutulmaya devam edilmekte ve yatak-yiyecek gibi ihtiyaçları karşılanmaktadır ve 27 Kasım 2014 tarihinde 02:20 uçağı ile geri gönderilecektir.

Federasyonumuz tarafından girişimlerdeki son durum aşağıdaki gibidir:

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği yetkililerine durum iletilerek sorunun biran önce çözülmesi talep edilmiştir.

Karaçay Çerkes’te Erdoğan Boz ile görüşebilmek için havalimanına giden heyet görüştürülmemiş ve ayrıca yerel resmi makamlarca yapılan girişimler de sonuçsuz kalmıştır. Aynı şekilde DÇB tarafından yapılan girişimlerden de sonuç alınamamıştır. Kendisine bir avukat tahsis edilmesi ve avukat aracılığıyla hukuki sürecin başlatılması konusundaki çabalar devam etmektedir.

TC Dış İşleri Bakanlığı nezdinde; Dış İşleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezine durum bildirilmiş ve konu ile ilgili dosya oluşturulması sağlanmıştır. Söz konusu dosyaya; ülkeye giriş yasağının gerekçesinin öğrenilmesi, eğer hukuki bir gerekçe yoksa giriş engelinin kaldırılarak girişine izin verilmesinin sağlanması şeklindeki taleplerimiz iletilmiştir. Dış İşleri Bakanlığı’na, olayın hukuki boyutuna müdahil olması konusundaki taleplerimiz tekraren iletilmiş olup takip edilmektedir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

"Ankara Çerkes Derneği Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Boz’un 25 Kasım 2014 Salı Günü Rusya Federasyonu Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Beşeri Bilimler Enstitüsü tarafından Michael Ismailovıch Mizhaeva anısına düzenlenen, uluslar arası “Çerkes Dilinin Korunması, Geliştirilmesindeki Çalışmalar ve Sorunlar” isimli sempozyuma katılmak üzere Mineralnye Vody havalimanına ulaştığında, 19 Ağustos 2015 tarihine kadar ülkeye giriş yasağı bulunduğu gerekçesi ile, ülkeye girişinin engellendiğini ve aynı gün uçuş olmaması nedeniyle ertesi güne kadar havaalanında alıkonulacağını Moskova Büyükelçiliğimiz aracılığı ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sözkonusu yasağa ilişkin herhangi bir yasal gerekçe henüz açıklanmamıştır.

Bu durum, temel insan hak ve özgürlükleri arasında yer alan seyahat özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Daha önce de çeşitli örnekleri yaşanan bu tür engellemelerin Çerkeslerin anavatanları ile ilişki kurma haklarını da ihlal ettiği açıktır. Çerkes toplumunun bir sivil toplum kuruluşu temsilcisine yönelik bu tutum kabul edilemez ve bu tutumun acilen düzeltilmesini talep ediyoruz.

KAFFED Yönetimi olarak konu ile ilgili olayın öğrenildiği andan itibaren,  sorunun en kısa sürede çözümü için Dışişleri Bakanlığı, anavatandaki yetkililer ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, gelişmeler kamu oyu ile paylaşılacaktır.

Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu yetkililerini bu olayın demokrasi ve insan haklarına saygı çerçevesinde çözümlenmesine katkıda bulunmaya ve tekrarının önlenmesi için de gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Kafkas Dernekleri Federasyonu

yukarı çık