İnsan Hakları Günü Hak Savunuculuğunun Önemini Düşünmek İçin Bir Fırsat

Pazar, 09 Aralık 2018 10:40

Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin kabulünün 70. Yıldönümünde İnsan Hakları Gününe Dünya, ne yazık ki insan haklarına saygı anlamında 70 yaşın getirdiği bir olgunlukla giremiyor. Ne yazık ki İnsan Haklarının içerik, yöntem ve bilinç anlamında geliştirildiği önceki onyıllardan farklı olarak küresel ölçekte ciddi gerilemelere maruz kaldığı bir dönemle karşı karşıyayız.

Ülkelerin iç barış ve huzurunun teminatı olan anayasal ve evrensel demokrasi ve insan hakları normlarında yaşanan erozyon, bireylerin günlük hayatları ile toplumsal ve küresel barışı etkileyecek bir seviyeye doğru evrilmektedir. Esen bu olumsuz küresel havanın cesaretlendirmesi ile haklara ve farklılıklara saldırılar daha cüretkâr hale gelmektedir.

Bu durum azınlıkların dil, kültür ve kimliklerini korumalarını ve geliştirmelerini zorlaştırmaktadır. Ulusal ve küresel düzeylerde kentleşme ve küreselleşme karşısında korunmakta zorlanılan kültürel zenginlik ve çoğulculuk, demokrasi ve insan hakları alanının daralması ile adeta nefes almakta zorlanır hale gelebilmektedir.

Ülkemizde geçmişte yaşanan asimilasyon, red ve inkâr politikalarında AB reform süreci ile başlayan insan hakları eksenli iyileşmede AB üyelik sürecinin yavaşlaması ile yaşanan durgunluğun, son dönemde AB ile ilişkilerin canlandırılmasına yönelik atılan adımlar vesilesi ile giderilmesini umuyoruz. Bu bağlamda Bakanlardan oluşan AB Reform İzleme Grubu’nun tekrar toplanmasını önemli bir gelişme olarak görüyoruz.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımızı ve özellikle de yerelde Belediyelerimizi anadilimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi koruma mücadelesinde yanımızda daha güçlü şekilde görmek istiyoruz. Bizim kültürümüz iki asırdır bu ülkenin kültürel zenginliğinin bir parçası olmuştur.  Bu zenginliği korumak ulusal bir yükümlülüktür; ilgili kamu kurumlarının stratejik planlarının ve politikalarının bunu yansıtmasını talep ediyoruz.

Anavatanımızda da hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda önemli sorunlar yaşanıyor. Anadillerimizi Rusça ile birlikte seçmeli hale getiren yasa bu konuda en önemli olumsuz göstergelerden birisidir. Anavatana dönerek yerleşen soydaşlarımızın ve anavatana yatırım yapan işadamlarımızın karşılaştıkları engellemelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Ambargolar ve tanınmama nedeni ile dünya ile eşit ve adil ilişkiler kurması zorlaştırılan Abhazya Halkının kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesinin ve özellikle de seyahat hürriyetinin önündeki engeller daha fazla gecikme yaşanmadan kaldırılmalıdır.

Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftasının barış ve huzura giden yolda hakların yasal ve kurumsal güvencelere kavuşturulmasına ve hayata geçirilmesine vesile olmasını diliyor; halkımızı ve üyelerimizi, gerek kendi hakları gerekse evrensel insan hakları bağlamında aktif rol almaya; demokratik yöntemlerle hak savunuculuğunun önemini bu gün vesilesi ile tekrar düşünmeye ve kurumlarımızı bu anlamda daha güçlü şekilde desteklemeye çağırıyoruz.

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele