Adıgey Cumhuriyeti'ne Dönüş için Devlet Programı

Adıgey Cumhuriyeti'ne Dönüş için Devlet Programı

                Adıgey Cumhuriyeti tarafından yürürlüğe konulan ve vatana dönüş olanağı sağlayan Devlet Programına ilişkin resmi duyurunun tercümesini aşağıda inceleyebilirsiniz. Konuya ilişkin Federasyonumuz Dönüş ve Anavatanla İlişkiler Çalışma Grubu tarafından da başvuruculara yardımcı olunacaktır.

                "12 Mart 2019 tarihli ve 61 numaralı Adıgey Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile  2019-2021 yılları için “Yurtdışında ikamet eden soydaşların Adıgey Cumhuriyeti'ne gönüllü olarak yerleştirilmesine yardım” programı olan Adıgey Cumhuriyeti devlet programı ( bundan böyle  program olarak adlandırılacaktır ) onaylanmıştır.

                Programın amacı, Adıge diasporasının soyundan olanlar da dahil olmak üzere, yurtdışında yaşayan soydaşlar arasından nitelikli personelin gönüllü olarak yerleşimini sağlamak, aynı zamanda Rusya Federasyonu topraklarında yasal olarak geçici veya sürekli ikamet eden yabancı ülke vatandaşı olan soydaşların yanı sıra Rusya Federasyonu topraklarına acil olarak toplu halde gelip ve Rusya Federasyonu topraklarında mülteci olarak kabul edilenler veya Adıgey Cumhuriyeti'nin sosyo-ekonomik gelişimi için güncel bilimsel ve teknolojik problemlerle uğraşan uzmanlar ve bilim adamları da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu topraklarında geçici sığınma hakkı alanların yerleşimini sağlamak.

                Programın uygulanmasının sağlayacakları: Adıgey Cumhuriyeti topraklarına 120 soydaşın (Devlet Programı kapsamında 30 katılımcı ve onların 90 kişilik aile fertleri ) yerleştirilmesini sağlamak.

Yıllara göre:

                2019 yılı için  - 20 soydaş (Devlet Programı kapsamında 5 katılımcı ve onların 15 kişilik aile fertleri)

                2020 yılı için  - 40 soydaş (Devlet Programı kapsamında 10 katılımcı ve onların 30 kişilik aile fertleri)

                2021 yılı için  - 60 soydaş (Devlet Programı kapsamında 15 katılımcı ve onların 45 kişilik aile fertleri)

                Yerleşim bölgesi “ Krasnogvardeyskiy Bölgesi ” dir. Bu gün itibariyle ilçede 7 köy ve 23  yerleşim alanı bulunmaktadır. Ana yerleşim yeri  yerleri : Krasnogvardeyskoe Köyü; Hatukay Köyü; Beloe Köyü; Elenovskoe Köyü; Bolşesidorovskoe Köyü; Sadovoe Köyü; Ulyap Köyü.

                İlçenin merkezi olan Krasnogvardeyskoe Köyü, Ust-Labinsk şehrine 15 km uzaklıkta olup, bölge, önemli trafik akışlarının kesiştiği noktada, Krasnodar Eyaleti sınırda yer almaktadır. Belediye sınırları içerisinden, federal ve cumhuriyet için öneme sahip ulaşım yolları geçmektedir: Karayolları Maykop-Ust-Labinsk-Korenovsk, Maykop-Bjedughabl-Krasnodar.

                İlçe nüfusu 31 637 kişidir (Krasnodar Eyaleti ve Adige Cumhuriyeti Federal Devlet İstatistik Servisi verilerine göre).

                İlçenin 1 hastanesi (Adıgey Cumhuriyeti Devlet Bütçeli Sağlık Kurumu

“ Krasnogvardeyskiy İlçesi Merkez Hastanesi ” ), 10 sağlık ocağı ve  6 tıbbi polikliniği vardır.

                Bölgedeki genel eğitim sisteminde, 16 genel eğitim kuruluşu bulunmaktadır.

                Okul öncesi eğitim sisteminde 14 belediye okul öncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

                İlçenin ekonomik kalkınmasının temeli tarım ve sanayi olup, Krasnogvardeyskiy İlçesi'nde faaliyet gösteren yaklaşık 800 bireysel girişimci ve köylü çiftliği   kayıtlıdır.

                Kişisel iştiraki çiftliklerin kurulması ve köylü çiftliklerinin geliştirilmesi için ilçe topraklarında arazilerin verilmesi, Rus mevzuatına  uygun olarak (Rusya Federasyonu Toprak Kanunu) yürütülmektedir.

                Ayrıca bölgede başarıyla faaliyet gösteren ve gelişen işletmeler: Ltd. Şti

 Krasnogvardeyskiy Süt Fabrikası, Ltd. Şti “Dias”, Ltd. Şti “ Sodrujestvo”, tuğla fabrikaları ve diğer birçok üretim tesisi.

                1 Ocak 2018 itibariyle, Krasnogvardeyskiy Bölgesi İstihdam Merkezinde kayıtlı işsiz vatandaş sayısı 170 kişidir. Gereksinim duyulan iş kolları: tıbbi psikolog; kadın doğum uzmanı; çocuk doktoru - şehir (bölge), acil çocuk doktoru; sağlık ocağı çocuk doktoru; sağlık ocağı doktoru; fizik tedavi; sağlık ocağı fiziatri doktoru; teknoloji mühendisi (süt ürünleri); otomatik işlem kontrol sistemleri için mühendis; eğitimci – psikolog; kimya ve biyoloji öğretmeni; yabancı dil öğretmeni; matematik öğretmeni; öğretmen -defektolog.

                “ Krasnogvardeyskiy Bölgesi ” yönetimi,  kendi yetkisi dahilinde “  Yurtdışında Yaşayan Soydaşların Rusya Federasyonu'na Yerleştirilmesine Yardım Etmeye Yönelik Tedbirler ” adlı Devlet Programı katılımcıları için geçici konut bulmada yardım etmeye hazırdır.

                Belirtmek gerekir ki, Krasnogvardeyskiy bölgesinde, serbest meslek sahibi nüfus sayısında artış vardır.

                Devlet programının katılımcıları ve aileleri için, okul öncesi eğitim organizasyonlarında çocukların kabulünün mevcut sırası açısından, Adıgey Cumhuriyeti'nde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları ile eşit şartlarda okul öncesi eğitim hizmetlerine erişim sağlayacaktır.

                Adıgey Cumhuriyeti devlet otoriteleri ve  “ Krasnogvardeyskiy Bölgesi ” belediyesi, Adıgey Cumhuriyeti'ne yerleşmek isteyen soydaşların yerleştirilmesinde kapsamlı yardım sağlamaya hazırdır.

                Programın uygulanmasından sorumlu yetkili organ - Adıgey Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite.

Programa katılacak vatandaşların seçimi için kriterler:

                Soydaşın, Adige Cumhuriyeti işgücü piyasasında talep edilen bir mesleğe (uzmanlığa) sahip olması;

                Hızlı uyum sağlamak için yeterli düzeyde Rusça (sözlü veya yazılı) bilmek;

                Önceki iş faaliyetini gösteren belgeler.

                Uyuşturucu bağımlılığı ve bulaşıcı hastalıkların varlığının ya da yokluğunun doğrulanması, yapılacak tıbbi muayene ile belirlenecektir.

               

Yabancı ülkelerde tıbbi veya eczacılık eğitimi almış kişilerin belgelerini göz önüne alırken ve Rusya Federasyonu'nun tıbbi faaliyetlerine veya eczacılık faaliyetlerine kabul edilmek için başvuruda bulunurken, eğitimini sağlık alanında, yüksek tıp ve eczacılık eğitimi almış uzmanların kalifiye şartlarına uygunluğu 8 Ekim 2015 tarih ve 707n  numaralı Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan  “ sağlık ve ilaç sektöründe çalışacak, “Sağlık ve Tıp Bilimleri ” hizmetinde bulunacak kişilerin yeterlilikleri” doğrultusunda belirlenecektir.

 

İletişim:

Adıgey Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurtdışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite.

Adres                   : 385000, Maykop Şehri, Krestyanskaya Caddesi, 236

Telefon                 : (8772) 52-10-16

                                komnac01@rambler.ru

 

“ Krasnogvardeyskiy Belediyesi ” Yönetimi

Adres                   : Adıgey Cumhuriyeti, Krasnogvardeyskiy Belediyesi, Krasnogvardeyskoe Köyü,

                                 Çapaeva Sokak, 93

Telefon                 : 8 (87778) 5-34-61

                                 radnet2005@mail.ru"

yukarı çık