Tüzük Komisyonumuz Önerilerinizi Bekliyor

Tüzük Komisyonumuz Önerilerinizi Bekliyor

Kafkas Dernekleri Federasyonu’muzun 24.11.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; genel kurul tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tüzük değişikliği gündemli tüzük çalıştayı yapılması kararı alınmış, ancak pandemi nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Pandemi’nin sona ermesinden sonra tüzük çalıştayı yapılması planlanmaktadır. Bu süreçte federasyonumuz Tüzük Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir. 

Federasyonumuzun mevcut tüzüğünün; tanımlar, seçim sistemi, uluslararası kuruluşlar, yönetim kurulu çalışma usul ve esasları, federasyon yönetimi ve üye dernek ilişkileri vb. çeşitli konularda gelen talepler doğrultusunda güncellenmesi ihtiyacı oluşmuştur.

Federasyonumuza üye derneklerimizden ve toplumun her kesiminden gelecek öneri ve istekler doğrultusunda;  tanımlarda mutabakatın sağlandığı, ihtiyaçların karşılandığı, federasyonumuza ve halkımıza yön verecek, gelecek perspektifi oluşturacak, işleyiş ve ilişkiler konusunda kuralların, standartların oluşturulduğu, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, demokratik bir tüzük oluşturulması amacıyla değerli görüş ve önerilerinizi 25.02.2021 tarihine kadar info@kaffed.org adresine yazılı olarak göndermenizi rica eder, sağlıklı günler dileriz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu
Tüzük Komisyonu

KAFFED Mevcut Tüzüğüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kaffed.org/kaffed/kaffed-tuzuk.html

yukarı çık