Kadın Katılımı Çalıştayı Raporu Hazırlıkları Sürüyor

Kadın Katılımı Çalıştayı Raporu Hazırlıkları Sürüyor

KAFFED Kadın Katılımı Çalıştayı’nın raporu üzerinde çalışmalarımız sürüyor.

Stratejik Planımızda yer alan “kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılması” hedefi doğrultusunda Şubat ayında çevrimiçi ortamda yaptığımız Kadın Katılımı Çalıştayı’nın raporu üzerinde çalışıyoruz.

İki gün süren çalıştayın dökümanları hazırlandı, tutanaklar derlendi.

Çevrimiçi ortamda yaptığımız toplantıda raporun hazırlanmasında uyulacak ilkeler tespit edildi.

Kadın Katılımı Çalıştayı raporunun en kısa zaman dilimi içerisinde sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

yukarı çık