Kafkasya'da Karşılıklı Saygıya Dayalı Barış Ortamı Türkiye'nin Çıkarınadır

Kafkasya'da Karşılıklı Saygıya Dayalı Barış Ortamı Türkiye'nin Çıkarınadır
Gürcistan Başbakanı ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzumuzu bu vesile ile tekrarlamak isterim.” sözleri toplumumuzda üzüntüyle karşılanmıştır.
Çok iyi bilindiği üzere, Abhazya ve Güney Osetya’nın Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün bir parçası olmadığı tarihsel ve kültürel bir gerçekliktir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bu doğrultuda gerekli siyasal adımlar atılmış ve Abhazya Cumhuriyeti ile Güney Osetya Cumhuriyeti bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu iki genç Cumhuriyet, Gürcistan’ın tek yanlı işgal girişimleri ve saldırılarına karşı topraklarını ve bağımsızlıklarını savunmuşlar ve bunu yaparken, Gürcistan’ın kendi sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne yönelik hiçbir saldırganlık içine girmemişlerdir.
Ülkemiz Türkiye’nin istikrarlı ve barış içerisinde bir Kafkasya bölgesinden ekonomik, sosyal, siyasal ve benzeri tüm alanlarda sayısız faydalar sağlayacağı tarafsız gözlemcilerin ortak tespitidir. Açıklamada da önemle vurgulanan “barışçıl yöntemlerin” temelde, halkların birbirlerinin haklarına karşılıklı olarak azami özeni göstermeleri ile mümkün olacağının altını önemle çizmek istiyoruz. Bölge ülkelerinin tamamının güçlü ilişkiler tesis ederek birbirlerini desteklemeleri Kafkasya’daki barış ve huzura hizmet edecektir.
Abhazya ve Güney Osetya’yı yok sayan yaklaşımlar hiçbir tarafın çıkarına olmadığı gibi bölge barışına da zarar vermektedir. Türkiye’den beklentimiz Gürcistan ile olan güçlü ilişkilerini bölgesel barışı güçlendirmek üzere kullanması, Abhazya ve Güney Osetya ile karşılıklı saygıya dayalı barışçıl ilişkilerin Gürcistan’ın da çıkarına olduğunu en üst düzeyde gündeme getirmesidir.
yukarı çık