Adıgey Cumhuriyeti'ne Yerleşmek

Adıgey Cumhuriyeti'ne Yerleşmek

Adıgey’de temaslarda bulunan KAFFED heyeti, Adıgey Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurt Dışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanı Şhalaho Asker ve Adıge Xase Başkanı Tlemişok Ramazan ile görüştü. Görüşmede, Anavatan’a dönmek isteyenlerin sorunları ve yerleşenlerin koşulları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Şhalaho Asker, görüşmede, 12 Mart 2019 tarih ve 61 sayılı Adıgey Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararı ile 2019-2021 yılları için “Yurt Dışında İkamet Eden Soydaşların Adıgey Cumhuriyeti’ne Gönüllü Olarak Yerleştirilmesine Yardım” Adıgey Cumhuriyeti Devlet Programı hakkında bilgi verdi; “Yasada sayılan ve Adıgey’e dönüşüne pozitif ayrımcılık uygulanan meslek kriterlerini karşılayan soydaşlarımıza talepleri halinde kurum olarak her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Şhaloho Asker bazı istatistiki bilgileri de paylaştı.
Buna göre, söz konusu yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye’den başvurarak dönüş yapan soydaşlarımızın dağılımı şöyle:
2012 yılında 33 kişi,
2013 yılında 33 kişi,
2014 yılında 14 kişi,
2015 yılında 15 kişi,
2016 yılında 13 kişi,
2017 yılında 20 kişi,
2018 yılında 31 kişi.

Yurt Dışında İkamet Eden Soydaşların Adıgey Cumhuriyeti’ne Gönüllü Olarak Yerleştirilmesine Yardım Programının yürürlüğe girdiği tarihten sonraki istatistiki bilgi ise şöyle:
2019 yılında 15 kişi,
2020 yılında 7 kişi,
2021 yılının ilk 6 ayı itibariyle 3 kişi olmak üzere toplam 184 kişiye vatandaşlık verildi.

Şhalaho Asker, bu yasanın halen yürürlükte olduğunu, ayrıca 2019 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren “Kolaylaştırılmış Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Hakkında” yasa ile ilgili de bilgi vererek, meslek kriterlerine uygun kişilerin başvurmaları halinde her türlü yardım ve desteğin yapılacağını ifade etti.
KAFFED web sayfasında daha önce yayınlanmış olan her iki yasa ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Bu yasalardan yararlanmak isteyenlerin doldurmaları gereken belgeye KAFFED’den ulaşabilirsiniz.

https://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3733-ad%C4%B1gey-cumhuriyeti-nden-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F-i%C3%A7in-devlet-program%C4%B1.html

https://www.kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3910-kolaylastirilmi%C5%9F-rusya-federasyonu-vatandasligi.html

yukarı çık