III. Kaffed Gençlik Çalıştayı Raporu

III. Kaffed Gençlik Çalıştayı Raporu

Kafkas Dernekleri Federasyonu Nart Akademi Komisyonu tarafından Nart Akademi Seminerleri ve Meşe Altı Toplantılarının devamı niteliğinde düzenlenen III. KAFFED Gençlik Çalıştayı, 25-26 Eylül tarihlerinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Derneklerimizin gençlik komisyonlarından ve üniversitelerdeki öğrenci topluluklarımızdan 70 temsilci katıldı.

Çalıştayın ana gündemi pandeminin toplumumuza olumsuz etkilerinin yanı sıra getirdiği yeni fırsatların da değerlendirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve ortaya çıkan sorunlara ortak çözüm önerileri geliştirilmesi idi.

Çalıştay 4 oturumdan oluştu. Birinci gün 2 oturum yapıldı. 1. Oturumda KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Oya Hansu Çolak ve Doğaçlama Tiyatro Sanatçısı Mahmut Fikirsindi’nin kolaylaştırıcılığında interaktif bir tanışma atölyesi gerçekleştirildi. 2. oturumda dernek gençlik komisyonları ve ÜniKaf temsilcileri pandemi döneminde toplumumuzun ve kurumlarımızın (STKlarımız ve ÜniKaflarımızın) tecrübelerini paylaştılar; yaşanan sorunların yanı sıra iletişim kanallarının kullanımının yaygınlaşması gibi olumlu etkilerini de dile getirdiler. Bu oturumda moderatörlüğü Feyza Önal ve Fatih Emir üstlendi.

İkinci gün 1. oturumda gruplar halinde ilk gün tartışılan konulara çözüm önerileri geliştirildi. Katılımcılar sayısı 4 gruba bölündü ve her gruptan bir kadın bir erkek sözcü seçildi. Bu oturumda Çerkes gençleri toplumumuzdaki mevcut sorunlara getirilebilecek çözümleri raporladı. Oturumun moderatörlüğünü Lüseyna Özden ve Halil İbrahim Akyol yaptı. Programın son oturumunda KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, KAFFED Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek başkanları ile gençler arasında bir forum gerçekleştirildi. Forumun moderatörlüğünü ise Nerit Cimuk ve Ömer Atalar yaptı.

Grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen, toplumumuzun mevcut sorunlarına çözüm arama oturumunda gençlerimiz yaşadıkları bölgelerde ve ülke genelinde pandeminin etkilerini ve gördükleri problemler ile çözüm önerilerini birbirleri ile paylaştılar. 4 grubun sözcülerinin katılımcılarla paylaştıkları görüş ve öneriler ana başlıkları ile şunlardır:

Pandemi sürecinde gençler ve aileleri derneklerden uzaklaştı, dernek gençlik komisyonları, ÜniKaflar ve dans ekipleri dağıldı. Pandemi nedeni ile uygulanan ulaşım yasaklarının da etkisi ile anavatan ile ilişkiler büyük ölçüde azaldı.

Pandemi nedeni ile artan kurumlarımızın ekonomik sorunlarının çözümü için kaynak geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Aidat sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra etkinlik bazında sponsorluklar, burs ve barınma destekleri için katkı toplanması gibi alternatifler de değerlendirilmelidir. AB fonları, ulusal ve yerel kaynaklardan daha fazla yararlanılmalıdır.

Ortak vizyon, misyon ve amaçlarımız konusunda bilinçlenmeliyiz ve bu doğrultuda ortak çalışmalar yapmalıyız. Kollektif bilinç oluşturup birlikte hareket etmeliyiz. Örgütlülüğü ve örgütçülüğü toplumumuzda yaygınlaştırmalıyız.

STKlarımızda gençlik katılımı güçlendirilmeli; gençlere daha fazla söz hakkı verilmelidir. İki farklı nesli bir arada çalıştıracak yol ve yöntemlere kafa yormalıyız ve bunları uygulamaya geçirmeliyiz.

Kaçımız anavatanla ilişkili? Bu sorunun cevabını içtenlikle vermeliyiz ve anavatan ile ilişkilerimizi her düzeyde güçlendirmeliyiz. Diaspora anavatanı yeterince bilmiyor aynı şekilde anavatan da diasporayı yeterince tanımıyor; ilişkileri karşılıklı olarak artırmalıyız.

Anavatana eğitim için giden gençlerimize oryantasyon eğitimleri ile yeterli ve doğru bilgi verilmelidir. Ayrıca anavatana eğitime giden gençlere burs verilmelidir.

Gençlerin ve ailelerinin dil ve dans dışında da sorunlarının olduğu özellikle üniversitelere yerleşen gençlerin dernekler tarafından sahiplenilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Bu bağlamda KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonunun çalışmalarının yararlı olduğu özellikle mentör-menti programının katkısının önemli olduğu belirtildi. Kafnet.biz üzerinden ekonomik dayanışma geliştirilmelidir. Yabancı dil kursları, kariyer süreçlerine katkısı olacak sertifika programları düzenlenmelidir. Gençler olarak Girişim ve İstihdam Komisyonunun çalışmalarına daha fazla katılım ve katkı sağlamalıyız.

STKlarımız CV bankaları oluşturmalı, bu çalışmalar yerel dernekler tarafından sahiplenilmelidir.

Bununla beraber gerek köylerimizde yaşayan hemşerilerimizin gerekse köy derneklerinin ekonomik bağımsızlığını oluşturması adına kooperatifleşmenin önemine değinildi. Ayrıca siyasi ve bürokratik alanlarda lobi gücümüzün daha ileriye taşınması için derneklerimizin üye sayılarının artırılması gerekiyor. Etkinliklerimizde belediyelerden daha fazla destek alınması gerekiyor, bu amaçla yerel yönetimlerde ve kent konseylerinde daha aktif olunmalıdır.

Dernek gençlik komisyonları ile ÜniKaflar arasındaki işbirliği artırılmalı, ÜniKaf toplantılarına derneklerden temsilciler katılmalıdır. Dernek gençlik komisyonlarına ÜniKaf temsilcileri katılmalıdır. Etkinliklerde işbirliği yapılmalıdır. Derneklerimiz tarafından üniversite öğrencilerimizin ilkokul ve ortaöğrenim öğrencilerimize yönelik özel dersler verebileceği ortamlar sağlanmalıdır. Özel dersler aileleri de derneğe çekecektir.

Dil ve dans grupları önemli ancak farklı alanlarda da komisyonlar kurulmalı; özellikle fikir üretebilecek gençlerin bir araya getirileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Gençler arasında ağlar (networkler) kurulmalı ve geliştirilmelidir. Geleneksel yaklaşımların ve çalışmaların ötesine geçilmeli örneği eSpor takımları kurulmalıdır.

Dijitalleşen dünyada dernekçilik faaliyetlerinin nasıl ve neden yapılması gerektiğine dair toplumumuz ve kurumlarımız tecrübeler kazandılar. Bu çerçevede derneklerin ve ÜniKafların youtube ve sosyal medya kanallarının anavatanla ve bütün diasporalarla iletişime ve etkileşime geçilmesini olanak sağladı. Bunun yanı sıra youtube kanallarındaki canlı yayınların daha fazla izlenmesi ve üye etkileşimleri ile derneklere maddi kazanç da sağlanabileceği belirtildi. Zoom ve benzeri platformlarda yapılan toplantılar ile sadece kendi dernek komisyonlarımız ve ÜniKaf gruplarımız ile değil bütün diasporalardaki insanlarımızla temasa geçilebiliyor. Gençlerimizin STKlarımızın ve ÜniKaflarımızın yayınlarını daha fazla izlemesi gerektiği dile getirildi.

STKlarımız tarafından yapılan dil kurslarının çevrimiçi platformlara aktarılması sonucunda katılımın yüz yüze yapılan programlara göre yaklaşık 2-3 kat arttığı ve kurs sayılarında da artışın görüldüğü sonucuna ulaşıldı. Kısacası toplum olarak pandemi döneminde dijitalleşme yolunda büyük adımlar atıldığı fikrine varıldı.

KAFFED bazı çalışmaları derneklere bırakmalı ve lobi çalışmalarına daha fazla yoğunlaşmalıdır. Lobicilik çalışmalarımızın ciddi şekilde geliştirilmesine ihtiyacımız var. Hükumet ve uluslararası kuruluşlar nezdinde daha etkili lobi yapabilmemiz gerekiyor.

Ağlarımızı (networklerimizi) geliştirmeliyiz, STKlarımız alanları ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası ağlarda yer almalıdır. Bu ağlardaki tecrübelerden ve temasta olduğumuz uzmanlardan çalışmalarımızda yararlanmalıyız.

Yerel yönetimlerin, Kent Konseylerinin her kademesinde yer almalıyız. Kent Konseyleri gençlik ve kadın meclislerinde aktif olmalıyız. Siyasette “gizli özne” olmaktan çıkıp kendi kimliğimiz ile bütün kademelerde yer almalıyız. Kimliğimiz ile siyasette yer alan insanlarımızı desteklemeliyiz. Siyasetin etkisi ile kendi toplumumuzda ayrışmalara sebep olmamalıyız; demokratik taleplerimizle siyaseti etkilemeliyiz.

TRT Çerkes talebimizi sürdürürken alternatif olanaklar üzerinde çalışmalıyız, özel kanal konusunda girişimde bulunmalıyız. Sözlü tarih çalışmaları kayıt altına alınmalı, belgeseller ve filmler üretilmelidir.

Kreş ve anaokulu çağından itibaren dil, kültür ve kimlik çalışması yapılmalıdır. Eğer kreş ve anaokulu açmak yasal ve fiili açılardan zor ise bakımevi, oyun grubu, Nart Çocuk Kulüpleri gibi alternatifler hayata geçirilmelidir.

Güncel sorunlara duyarlı olmalıyız, İstanbul Sözleşmesi gibi başlıklarda kurumlarımız yayınlar yapabilmelidir.

Yaklaşık 2 sene sonra ilk kez bu çapta yüz yüze bir etkinlik yapabilen gençlerimiz KAFFED Gençlik Komisyonu ve gençlik meclisi çalışmalarından sorumlu olanların çalıştayda olmamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

Toplantının birinci gününde programımıza katılan Balıkesir CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve toplantının ikinci gününde gençlerimizle bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a katılım ve ev sahipliklerinden ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Katılımcıların çalıştay sonrası doldurdukları online değerlendirme anketinde verdikleri geri bildirimlerde şu başlıklar öne çıkmıştır:

 • Memnuniyet düzeyi en yüksek çalıştay oturumu %88,7 ile grup çalışmaları oturumu olurken forum oturumu %54,5 memnuniyet düzeyi ile geliştirilmesi gereken yönleri en fazla olan oturumdur.
 • Katılımcılar diğer katılımcı gençleri %79,6 oranında geleceğimiz adına ümit verici olarak nitelikte görmüştür.
 • Çalıştayın katılımcıların beklentilerini karşılama düzeyi %75 olmuştur.
 • Katılımcıların %56,8 gençlik çalıştaylarının 6 ayda bir yapılmasını isterken, %27,3 ü ise 3 ayda bir yapılmasını istiyor.
 • Katılımcıların %75 i çalıştayların online değil yüzyüze olmasının daha yararlı olacağını düşünüyor.
 • Çalıştayda sosyal etkinliklerin daha fazla olması ve daha iyi planlanması talep ediliyor.
 • Çalıştayın gündeminin daha erken paylaşılması öneriliyor.
 • Sorunların bolca konuşulmasına rağmen çözümü için “taşın altına elini koyan” insan sayısının azlığı vurgulanıyor. Sorunların çözülerek ilerlenmesi aynı sorunların sürekli konuşulmaması gerektiğinin altı çiziliyor.
 • Çalıştayların otellerde değil köylerimizde yapılması öneriliyor.
 • Çalıştayların farklı bölgelerde yapılmasının toplumla ilişkilerin güçlenmesi adına faydalı olacağı belirtiliyor.
 • Çalıştayların katılımcı gençlerin birlikte hareket edip kaynaşabileceği Edremit gibi nispeten küçük yerleşim yerlerinde yapılması öneriliyor
 • Geleneklerimizin aktarılabileceği oturumların çalıştay programlarına eklenmesinin önemli olduğu dile getiriliyor.
 • Ceug ortamının daha iyi organize edilmesi ve sonrasında zehes için de hazırlık yapılması gerektiği vurgulanıyor.
 • Katılımcıların ve organizasyon ekibinin çalıştayın zaman akışına daha sıkı uyması; programda sarkmaların olmaması gerektiği belirtiliyor.

 

Hazırlayanlar: Lüseyna Özden - Halil İbrahim Akyol

 

 

yukarı çık