Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı (Kaf-Dav)

48 kurucu üye ile kuruluşu 24 Ocak 2000 tarihli Resmi gazetede yayımlanmış olan Kafkas Araştırma Kültür Ve Dayanışma Vakfı (Kaf-Dav) Geçici Yönetimi'nin normal çağrısı ile Kurucular Genel Kurulu 28 Mayıs 2000 tarihinde Kafkas Derneği Genel Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede Prof. Dr. Haydar Taymaz başkanlığında, Atay Ceyişakar, Nizamettin Temel, Yahya Gış ve Ragıp Doğu'dan oluşan geçici yönetim kurulu aklandı ve geçmiş hizmetleri için kendilerine teşekkür edildi. Ayrıca Bilim Kurulu Yönetmeliği onaylanıp, diğer yönetmelikleri hazırlamak için de Yönetim Kurulu'na görev ve yetki verildi.

Genel Kurul kararıyla katılımcı üyelikleri kesinleşen 37 üye de dahil vakfın şu anda üye sayısı 85 olup bu değerli üyelerin alfabetik sıraya göre adları şöyledir:

Kurucu Üyeler:

1.Abdülmecit Cankat, 2.Ali Haydar Taymaz, 3.Arslan Kaya, 4.Arslan Arı, 5.Atay Ceyişakar, 6.Aydın Midas, 7.Azmi Özden, 8.Bahri Kazbek, 9.Bülent Atçı, 10.Cihan Candemir, 11.Cengiz Gül, 12.Ejder Özdemir, 13.Emin Pekşen, 14.Ender Şenol, 15. Erdoğan Akman, 16.Ergün Tapşın, 17.Erol Özel, 18.Ersin Aşan, 19.Fethi Aksu, 20.Halit Yaşar Nogay, 21.Hayri Domaniç, 22.Hikmet Emirhan, 23.İsmet Boran, 24.Kamil Hakan Çizem, 25.Kamuran Akkaya, 26.Mahmut Erbaş, 27.Mevlüt Atalay, 28.Muhittin Ünal, 29.Musa Can, 30.Mustafa Altan, 31.Naim Sabancıoğlu, 32.Nizamettin Temel, 33.Oktay Nart, 34.Ömer Küçüközcan, 35.Öner Yılmaz, 36.Ragıp Doğu, 37.Rahmi Sezgin, 38.Salih Hazar, 39.Selahattin Altaş, 40.Sema Yılmaz, 41.Setenay Gülgün Süzer, 42.Şamil Girgin, 43.Şemsettin Çevik, 44.Şükrü İnci, 45.Talih Altınışık, 46.Yahya Gış, 47.Zekavet Arıhan, 48.Zeki Polat

Katılımcı Üyeler:

49.Ahmet Özdoğan, 50. Aynur Yıldar, 51.A.İlhan İnanöz, 52.Baha Çakıroğlu, 53.Cemil Şenvar, 54.Cezmi Aslan, 55.Çetin Öner, 56.Doğan Özden, 57.Emel Bezek, 58.Erdem Ünlüçetinkaya, 59.Erol Taymaz, 60.Fahri Huvaj, 61.Günseli Avcı Şurdum, 62.Gıyasi Tokoğlu, 63.Hikmet Kandemir, 64.Haldun Şamil Sah, 65.Hayri Güneş, 66.İmdat Kip, 67.Kadir Acar, 68.Kazım Taymaz, 69.Mahmut Özden, 70.Muharrem Çurey, 71.Musa Uysal, 72.Nizamettin Kandur, 73.Olcay Mis, 74.Orhan Baran, 75.Osman Özen, 76.Özdemir Özbay, 77.Rauf Bozkurt, 78.Sadettin Atığ, 79.Selami Genel, 80.Sırrı Dinçer, 81.Şamil Jane, 82.Yasin Kaplan, 83.Yusuf Taymaz, 84.Yusuf Ünlü, 85.Zekeriya Temizel.

Kuruluş Amacı:

Geleneksel Kafkas kültürünü derlemek, tanıtmak ve yaşatmak.

Kafkasyalıların güncel, toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını bilimsel yöntemler ile incelemek ve araştırmak, bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

Bilimsel, kültürel, sanatsal alanlarda çalışmalar yapmak, yayın yolu ile bu çalışmaları desteklemek.

Yetenekli çocuk ve gençlerin yetişmelerine, yetenek ve eğitimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Burs, kredi, yurt, kitap-kırtasiye, eğitim araç ve gereçleri, yiyecek yarımları sağlamak, olan KAF-DAV' ın genel kurulu sonucunda, yönetim, denetim ve Bilim Kurulu ile Onursal üyeleri şunlardır:

Yönetim Kurulu-Asil Üyeler:

Muhittin Ünal-Vakıf Başkanı, Erol Özel-Başkan Yardımcısı, Fethi Aksu- Yazman, Ragıp Doğu-Sayman, Azmi Özden-Üye, Mevlüt Atalay-Üye, Mustafa Altan-Üye, Yönetim Kurulu-Yedek Üyeler:, A. Mecit Cankat, Erdoğen Akman, Kamuran Akkaya,

Denetleme Kurulu Asil Üyeler:

A. Haydar Taymaz, Bahri Kazbek, İsmet Boran,

Denetleme Kurulu-Yedek Üyeler:

Mahmut Erbaş, Ömer Küçüközcan

KAF-DAV Bilim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Haydar Taymaz, Dr. Cahit Tutum, Prof. Dr. Ayhan Sezer, Doç. Dr. Ayla Sevim, Doç. Dr. Erden Ünlü, Prof. Dr. Fazlı Tekin, Prof. Dr. Rauf Arıkan, Prof. Dr. Refik Özkan, Prof. Dr. Handan Sezer, Prof. Dr. Erol Taymaz, Araş.-Yaz. Özdemir Özbay,

Onursal Üyeler:

İhsan Sabri Bulur, İzzet Aydemir, Kemal Cankat, Dr. Yahya Kanbolat, Şevket Doğan, Dr. Cahit Tutum, Sabahattin Diyner, Dr. Kazım Ertürk, Prof. Dr. Nihat Özen, Mehmet Çevik, Ali Şengil, Prof. Dr. Ahmet Çakar, Aydemir Ersoy, İsmail Seçer, Prof. Dr. Sabri Tekir, Abdüllatif Şener, Daryal Çeviker, Prof. Dr. Zeki Şekerci, Prof. Dr. Deniz Demirkan, Ekrem Özdemir

 

yukarı çık