Adıgey'in Yıldızları Yarışması

Adıgey'in Yıldızları Yarışması

ADIGEY CUMHURİYETİ
Kültür Bakanlığı
Adıgeyin Yıldızları
Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Sanat
Festivali/Yarışması
YÖNETMELİĞİ

Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Adıgey Cumhuriyeti’nin 100.yıldönümü ve Rusya Federasyonu’nda gerçekleştirilmekte olan Bilim ve Teknoloji Yılı etkinlikleri kapsamında ve Adıgey Cumhuriyeti’nin 2021 Kültürel Gelişim Devlet Programını uygulama planı uyarınca 18-20 Haziran 2021 tarihinde Adıgey Cumhuriyeti Maykop Şehrinde “Adıgey Yıldızları Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Sanat Festivali/Yarışmasını” düzenliyor.

Yurt dışından katılımlar online yapılacak. Yarışma için son başvuru 15 Nisan 2021 olup, katılımcıların video görüntülerini önce info@kaffed.org (uygunluğunu incelememiz için) ve akabinde cnkra@yandex.ru adresine göndermeleri gerekmektedir.

Programın formatı ve başvuruyla ilgili sorularınız için;

Genel Sekreterimiz Serpil Yılmaz Dizdarlar  (0 533 338 72 72) ve
Adıgey Çalışma gurubumuzdan Bilge Eken’i (0 532 408 78 48 ) arayabilirsiniz.


ADIGEY CUMHURİYETİ

                             Kültür Bakanlığının

       15.03.2021 tarihli 58 No’lu Kararının 1 No’lu Eki

 

 

Adıgeyin Yıldızları

Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Sanat

Festivali/Yarışması

YÖNETMELİĞİ

 

 

Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi” Kamu Bütçeli Kültür Kurumu, Adıgey Cumhuriyetinin 100.yıldönümü ve Rusya Federasyonunda gerçekleştirilmekte olan Bilim ve Teknoloji Yılı etkinlikleri kapsamında ve Adıgey Cumhuriyetinin 2021 Kültürel Gelişim Devlet Programını uygulama planı uyarınca 18-20 Haziran 2021 tarihinde Adıgey Cumhuriyeti Maykop Şehrinde Adıgey Yıldızları Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Sanat Festivali/Yarışmasını (bundan sonra Festival/Yarışma olarak anılacaktır) düzenliyor.

Festival/yarışma yüz yüze ve açıktan yapılacaktır:

Yakın ve uzak yabancı ülkelerden katılımcılar için – takdim edilen video materyallerine göre açıktan;

Rusya Federasyonu bölgelerinden gelen katılımcılar için – yüz yüze.

 

 • Festival/Yarışmanın Amaçları Ve Hedefleri

- İstidatlı ve üstün yetenekli çocukların ve gençleri araştırmak ve tanıtmak;

- Vokal, koreografi, çalgı alanındaki dünya mirasıyla tanışmak;

- Genç nesilde estetik zevkin, manevi ve fiziksel erginliğin oluşması için halk sanatı türlerini yaygın olarak kullanmak, gençleri ulusal kültürel değerlere aşina etmek;

- Genç nesiller arasında sanat, zanaat ve güzel sanatlar ürünlerinin yaratılması için yaratıcı yetenekleri geliştirilmek ve sevgiyi aşılamak;

- Yetişmekte olan genç neslin ahlaki ve manevi niteliklerini geliştirmek;

- Sanat yoluyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek;

- Tek kültürel alanın geliştirmek;

- Devletin, uluslararası ve ticari kuruluşların dikkatini sanatçı grupların geliştirilmesi konusuna çekmek;

- Rusya Federasyonu ve yabancı ülkelerin liderleri, sanatçı grupları, toplumsal kuruluşları ve kamu kuruluşları arasındaki etkileşimi, bilgi ve iş deneyimi alışverişini geliştirmek için bir bilgi veritabanı oluşturmak.

 

                                    Festival/Yarışma Katılımcıları

 

 • Aşağıdaki çeşitli tür ve yönlerde çalışan amatör sanatçı gruplar ve bireysel sanatçılar katılmaya davet edilir: Vokal (türkü, pop şarkı); koreografi (halk sahne dansı, halk stilize dansı); Kültür Evleri, Çocuk ve Gençlik Sanat Evleri, kulüpler, sanat merkezleri ve derneklerine bağlı eğlence kurumlarında çalışan halk müzik çalgı sanatçıları; ayrıca grupların üyeleri, amatör sanatçılar, Rusya ve yakın ve uzak yabancı ülkelerden diğer ilgili kişiler.

 

 • Festival katılımcılarının yaşı: 6’dan 22’ye kadar.

- 1.yaş kategorisi: 6-9 yaş grubu;

- 2.yaş kategorisi: 10-15 yaş grubu;

- 3.yaş kategorisi: 16-22 yaş grubu.

Katılımcıların tam yaşı festival/yarışmanın yapıldığı gün belirlenir (yaş grubundaki fark, toplamın %15'inden fazla olamaz). Katılımcıların yaşı Jüri Başkanı tarafından belgelerle kontrol edilebilir.

 

 • Festival/Yarışmanın Gerçekleştirileceği Tarihler Ve Düzen

 

Festival/yarışma üç etapta gerçekleştirilir:

 1. Etap – bölgesel - eleme: Rusya Federasyonu bölgelerinde, yabancı ülkelerde, Adıgey Cumhuriyeti şehir ve ilçelerinde 1 Nisan 2021'e kadar;
 2. Etap – festival/yarışma katılımcılarının video materyallerinin ön izlemesi – 15 Nisan 2021’e kadar. Bu etaba eleme turunu geçen yarışmacılar katılır.

II.Etaba katılmak için aşağıdakilerin doldurulması ve 15 Nisan 2021’e kadar cnkra@yandex.ru posta adresine gönderilmesi gerekiyor:  

- Belirtine 2 formatta başvuru formu: Microsoft Word ve PDF (imza ve mühürle birlikte);

- 3-4 adet fotoğraf;

- Sanat grubu / bireysel performansçı ile ilgili kısa bilgi;

- Katılımcılar ve refakatçi kişilerin listesi;

- Yüz yüze katılımcılar için performansın video materyali: herhangi bir formatta, herhangi bir İnternet kaynağı üzerinden linklerin kullanılmasına izin verilir).

Açıktan katılacak olanlar için:

- Montajı yapılan videonun son versiyonu; MPG, FLV, OGM, MP4, WebM, WMV, ASX, OGV, MPEG, MOV, M4V, AVI formatlarında kaydedilebilir;

- Minimum video çözünürlüğü - HD, Full HD veya daha yüksek çözünürlük, en az 25 kare / sn. Video formatı - HD, Full HD, 25 kare / sn.

- Yönlendirme - en boy oranı 16: 9 olan yatay format;

- Video çekerken ve montajını yaparken özel programların ve araçların kullanılması, festival/yarışma katılımcısı tarafından bağımsız olarak kararlaştırılır;

- Videolar, yabancı gürültü ve yabancı hareketler içermemelidir.

Mektup gönderirken, Konu olarak aşağıdaki belirtilmeli: Adıgeyin Yıldızları Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Sanat Festivali/Yarışması.

 

III. ETAP– ULUSLARARASI – MAYKOP ŞEHRİNDE – 18-20 HAZİRAN 2021.

 

III.Etaba katılmak için Düzenleme Komitesinden yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilecek davetiyenin alınması gerekmektedir.

 

 • Yarışma Nominasyonu ve Program Şartları

 

 • Vokal (türkü, pop şarkı):

  Solo;

  Grup (düet, üçlü, dörtlü, beşli, vb.).

- Türkücü solistler ve gruplar bir türküyü ana dillerinde akompanimanla veya a capella icra ediyor (süre en fazla 4 dakika).

- Pop şarkıcı solistler ve gruplar bir modern şarkıyı veya özgürce seçilen besteyi icra ediyor, ana dillerinde olması tercih edilir (süre en fazla 4 dakika).

Eğer ana sesi tekrarlamıyorsa, «back vokal» fonogramının kullanımına izin verilir.

Yarışmaya sunulan metnin içeriği, sanatçının yaşına uygun olmalıdır.

 

Değerlendirme kriterleri: icra becerileri, vokal tekniğine hâkimiyet, müzikalite, doğru tonlama ve ses kalitesi, sesin tını, sahne kültürü, sahne kostümü, repertuarın performans imkânlarına ve yaş kategorisine uygunluğu.

 • «Koreografi» (halk sahne dansı, halk stilize dansı):

Solo;

Grup.

Performans süresi: 3 dakikadan 8 dakikaya kadar.

 

Değerlendirme kriterleri:

- «Koreografi çalışması» (repertuarın seçimi ve karmaşıklığı, fikir, tema, ana fikir, kompozisyonel ve dramatik çözüm, koreografik imajlar, kelime hazinesi, çizim, müzikal eşlik, sahne kıyafetinin geleneksel halk kostümüne uygunluğu, dekorasyon ve performans aksesuarları);

- «Performans kültürü» (beceri, performans tekniği ve tarzının sahne imajı ve dansın karakterine uygunluğu);

- «Repertuarın seçimi ve karmaşıklığı» (başkanın repertuar araştırması, festival katılımcısı tarafından performansta halk geleneklerinin korunması ve kullanımı, repertuarın yarışmacının yaş özelliklerine uygunluğu, yarışmacıların halk dansına hakim olmadaki sanatsal (teknik) imkanları).

 

 • Enstürmantal tür (halk, nefesli, telli ve diğer çalgılar):

Solo;

Grup (düet, üçlü, dörtlü, beşli, vb.);

Orkestralar (yaş kategorilerine bakılmaksızın).

Bireysel performansçılar ve enstrümantal gruplar aşağıdakileri icra ediyor: halk melodileri konulu potpuri, halk melodileri, yazarların özgün eserleri, varyasyon ve doğaçlama teknikleri (backup şarkı söyleme, ıslık çalma ve diğerleri) dikkate alınarak hazırlanan özgün eserler. Çalma süresi3-5 dakika.

Değerlendirme kriterleri: performans becerileri, repertuarın karmaşıklığı, aranjman, sanatsal nitelik, sanatsal kişilik.

 

 • Genel Şartlar

- Yarışmaya sadece "backing track" fonogramlar kabul edilir;

- Katılımcılar tek parça şarkı / dans yaparlar;

- Her grup ve bireysel icracı, 2 veya daha fazla nominasyonda katılma hakkına sahiptir (her nominasyon için ödeme yapılır);

- Kurallara uyulmaması durumunda toplamdan 2 puan düşülür.

 

III. (Uluslararası) Etapta Yüz Yüze Katılımcılar İçin Şartlar

 

- Performansların fonogramları, yarışma programlarının teknik düzenlenmesi için Düzenleme Komitesine yarışma başlamadan bir ay önce gönderilir! Yöneticiler yanlarında fonogramları yalnızca başvuruda belirtildiği gibi kaydedilmiş USB taşıyıcılarda (flash bellekte) getirirler (flash bellekte 1 fonogram). Düşük teknik seviyedeki fonogramların kullanılması kesinlikle yasaktır, bu durumda performans yarışmadan çıkarılır. Yarışmaya sadece "backing track" fonogramlara izin verilir (aşağıdaki e-posta adresine gönderilmeli: cnkra@yandex.ru);

- Katılımcılar kulise 2 performans öncesinden alınırlar.

Yarışma sırasında repertuarın değiştirilmesi yasaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen yarışma şartlarının ihlali durumunda, organizatörler katılımcıyı festival/yarışmadan reddetme veya çıkarma hakkına sahiptir.

 

 • Festival/Yarışma Jürisi

 

Yarışmadaki performansları değerlendirmek için Rusya ve BDT ülkelerinin tanınmış kültür ve sanat figürlerini içeren yetkin jüriler oluşturulur.

Jüri üyeleri, üç ve daha fazla yarışmacının bulunması durumunda, her nominasyon ve yaş kategorilerindeki yarışmacıları, performanslarını izledikten hemen sonra değerlendirir. Puanlama, on puanlık sisteme göre önerilen kriterlere dayanarak her jüri üyesi tarafından yapılır.

Jürinin tüm tutanakları Adıgeyin Yıldızları Uluslararası Festival/Yarışması Düzenleme Komitesine gönderilir. Jüri, kazananların resmi ilanından önce yarışma sonuçlarını açıklama hakkına sahip değildir. Performansların tartışılması, performans gününün bitiminden sonra gerçekleşir. Gösterimler sırasında jüri üyeleri, ödül alanların son Gala Konseri için performansları seçerler.

Jüri, yarışmadan önce Kuralları değiştirme hakkına sahiptir. Jüri bir ödül vermeme ve ek teşvik ödüllerini belirleme hakkına sahiptir. Yarışmanın tüm aşamalarında jüri kararı kesindir ve tartışmaya açık değildir.

 

 • Festival/Yarışma Katılımcılarının Ödüllendirilmesi

 

Yarışma sonuçlarına göre kazananlara aşağıdaki sıfatlar verilir:

 • Grand Prix kazananı (diploma, kupa).

Her bir nominasyon için:

 • I, II, III. dererce ödül sahibi (diplomalar, kupalar);
 • I, II, III. derece diploma (diplomalar);
 • Katılımcı diploması.

Grand Prix, 30 puan alan yarışmacıya verilir. Grand Prix'in galibi, en fazla puanı - jüri üyelerinden her birinden 10 puan - alan takım / bireysel oyuncudur. Puanlar eşitse, Grand Prix ödülüne ilişkin karar jüri başkanı tarafından verilir.

Yabancı ülkelerden açıktan katılan katılımcılara isim yazılı diplomalar ve kitapçıklar, Başvuru Formunda belirtilen adrese elektronik formatta gönderilir.

Not:

Jüri kararı ile aşağıdakiler için özel diplomalar verilebilir:

 • Eserin en iyi enstrümantal aranjmanı için;
 • En iyi koreografik çalışma için.

Sponsorlar, jüri kararına bakmaksızın ödül belirleme ve ödüllendirme hakkına sahiptir.

 

 • Telif Hakkı

 

- Düzenleme Komitesi, yarışmanın organizasyonu ve yürütülmesi kapsamında siparişine göre hazırlanan fotoğraf, video ve basılı materyaller üzerinde, onları kendi takdirine göre düzenlemek dahil olmak üzere münhasır haklara sahiptir.

- Yarışmanın Düzenleme Komitesi, katılımcıların fotoğraflarını ve videolarını internet sitelerinde yayınlama ve katılımcının rızası olmadan reklam ürünlerinde kullanma hakkına sahiptir.

- Video ve fotoğraf materyalleri, yarışmayı düzenleme fikri, yarışmanın atribüleri ve logoları, “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi” Kamu Bütçeli Kültür Kurumunun mülkiyetindedir, bunların ticari amaçlarla başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

 

 • Diğer Etkinlikler

 

Adıgeyin Yıldızları Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Sanat Festivali/Yarışması çerçevesinde, Adıgey Cumhuriyeti kültür ve eğlence kulüplerinin üyeleri, Rusya Federasyonunun çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılar – çocuklar ve yetişkinlerin güzel sanatlar, süs ve el sanatları, halk sanatları alanlarındaki yaratıcı çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlenecek.

 

Adıgeyin Yıldızları

Uluslararası Çocuk Ve Gençlik Sanat

Festivali/Yarışması Ön Programı

 

  18 Haziran

08:00 - 12:00 Diğer bölgelerden festival katılımcılarının gelişi

12:00 - 13:00 Öğle yemeği (kalış yerinde)

13:00 - 14:00 Devlet Doğu Sanatları Müzesi Kuzey Kafkasya şubesinin sergilerini ziyaret

14:00 - 15:00 Basın toplantısı (Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı temsilcileri, düzenleme komitesi üyeleri delegasyon başkanları ve medya ile toplantı)

14:00 - 18:00 Festival/yarışma katılımcılarının teknik provası

18:30 - 19:30 Akşam yemeği (kalış yerinde)

 

19 Haziran

08:30 - 09:00 Kahvaltı (kalış yerinde)

10:00 - 20:00 Fuayede güzel sanatlar, dekor ve el sanatları, halk sanatları çalışmalarının sergisi

10:00 - 10:30 Festival katılımcılarının flashmobuyla açılış töreni

10: 45–20: 00 Nominasyonlara göre sanat grupları ve bireysel sanatçıların seçmeleri

13:00 - 14:00 Öğle yemeği

18:00 - 20:30 Akşam yemeği (kalış yerlerinde ayrı listeye göre)

20:00 - 22:00 Festival/yarışma sonuçlarının özetlenmesi

 

20 Haziran

08:00 - 08:30 Kahvaltı (kalış yerinde)

10:00 - 11:00 Nalmes Konser Salonunda jüri üyelerinin (“atölye”) heyet başkanları ve festival/yarışma katılımcıları – sanatçı gruplarla buluşması

09:30 - 10:30 Gala Konseri için ana prova

11:00 - 12:00 Festival/yarışmanın kapanış töreni. Kazananlara ödül töreni

12:00 - 13:00 Festival/yarışma kazananlarının gala konseri

13:00 - 14:00 Öğle yemeği (kalış yerinde)

14:00 Diğer bölgelerden gelen festival katılımcılarının ayrılışı

 

 • Finansal Koşullar

 

Yönetici dahil olmak üzere her bölgeden en fazla 12 kişiden oluşan katılımcı kontenjanı vardır.

Belirlenen kontenjan dahilinde katılımcılar için yemek ve konaklama masrafları festivalin organizatörleri tarafından; belirlenen kontenjanın üzerinde - katılımcılar tarafından karşılanır. Ulaşım masrafları festival katılımcılarına aittir.

 

 • Kayıt Ücreti

Festival/yarışmasının yüz yüze katılımcılarından (Rusya’nın bölgelerinden) aşağıdaki şekilde kayıt ücreti alır:

 • Bireysel sanatçılar (solo) - 3.000 ruble;
 • Düet, üçlü, gruplar - 1500 ruble (her katılımcıdan);
 • Refakatçi kişiler - 1500 ruble (delegasyon başkanları, gruplar, akompaniman, back vokaller, vb.);
 • Her 7 katılımcı için - bir yönetici - ücretsiz;
 • Her ek nominasyon için aşağıdaki ücretler alınır: bireysel sanatçılar (solo) - 2.000 ruble; düet, üçlü, gruplar - 1.000 ruble (her katılımcıdan).

Açıktan katılacak olan katılımcılar (yabancı ülkelerden) kayıt ücretinden muaftırlar.

 

Adıgey Cumhuriyetinden katılacak olanlar için ayrıcalıklar:

 1. Eleme aşaması Grand Prix sahipleri kayıt ücretinden muaftırlar;
 2. Bu Yönetmelikte öngörülen kayıt ücreti tutarının %50’si oranında indirim.

Kayıt ücretin şunları içerir: ulaşım masrafları, gezi hizmetleri, gezi hizmetleri, alanların dekorasyonu ve hesaplamaya göre gerekli diğer ek masraflar.

 

Festivale katılım ücretleri, 19 Mayıs 2021 tarihine kadar Adıgey Cumhuriyeti " Adıgey Cumhuriyeti Kültür Kurumlarının Merkezi Muhasebesi" Devlet Kurumuna yatırılmak suretiyle ödenir (geliş günü nakit olarak ödenmesine izin verilir).

 

 • Notlar

- Başvuru yapılmadan ve kayıt ücreti ödenmeden, bireysel sanatçıların ve grupların yarışmaya katılmasına izin verilmez;

- Festival/yarışma katılımcıları, delegasyon ve onunla birlikte gelen refakatçilerin tam sayısını,isim ve soyisimlerini, irtibat numaralarını ve varış yerini belirtmeli;

- Festival/yarışmaya katılmak için geldikten sonra aşağıdaki bilgiler Düzenleme Komitesine sunulur:

 • Microsoft Word formatında belge. Kuruluşun tam unvanı, kuruluşun vergi numarası, KPP (Kayıt Nedeni Kodu), hesap numarası, bankanın unvanı, BIC (kamu kuruluşları için - gelir KODU ve OKATO (Rusya Bölgeleri Sınıflandırıcısı));
 • Microsoft Word formatında belge. Grupların yöneticileri için: Katılımcıların pasaport bilgileri de belirtilen listesi ve ayrıca vergi numarası, pasaport, doğum belgesi ve sanatçı ile grup yöneticisinin emeklilik sigorta belgesi.

 

 • Diğer Şartlar

Grup yöneticileri ve refakatçiler, grup üyelerinin hayatı ve sağlığından sorumludur. Festival/yarışma organizatörleri, katılımcıların etkinlik sırasında yaralanmasından sorumlu değildir.

"Enstrümantal tür" kategorisindeki tüm katılımcılar kendi enstrümanlarıyla performans sergiliyor. Organizatörler, katılımcıların gözetimsiz bırakılan müzik aletleri ve eşyalarının güvenliğinden sorumlu değildir.

 

 • Banka Bilgileri

 

KURUMUN BANKA BİLGİLERİ

Bu bilgiler, bütçe ve bütçe dışı fonlar için geçerlidir!!!

 

Adıgey Cumhuriyeti " Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezi" Devlet Kültür Kurumu

İNN (VERGİ NUMARASI) 0105018051 KPP 010501001

Adıgey Cumhuriyeti UFK (BGUK RА «SNK RА» l/s 20766Ч43040)

Hesap no: 032 246 437 900 000 076 00

Bank: ŞUBE-ADİGE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI// Adıgey Cumhuriyeti UFK Maykop Şehri

BIC 017908101

Muhabir hesap no: 40102810145370000066

OGRN 1020100710739

Yasal adres:

385002, Adıgey Cumhuriyeti Maykop Şehri Shovgenova Sokak 356.

 

Ödeme emrinde gelir kodunu belirtmek gerekir: (00000000000000000130)

 

 • Resmi Siteler ve Sosyal Ağlara Bağlantılar

 

Festival/yarışmanın düzenlenmesi ve sonuçları ile ilgili bilgilere Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültürü Merkezinin dijital platformlarından ulaşılabilir.

Resmi siteler:

http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-kultury/

http://cnk01.ru/.

Sosyal medya:

«Instagram» https://www.instagram.com/mincult_ra,

https://www.instagram.com/cnkra01.ru/;

«Odnoklassniki» https://ok.ru/group/62141648404530;

«VKontakte» https://vk.com/public202274405,

https://vk.com/public194845600;

«Facebook» https://www.facebook.com/mincult_ra-100707185011525,

https://www.facebook.com/centeroffolkcultureoftheRepublicofAdygea;

«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCeD1sNSZr_ES_tW406pBPAg.

  

 • Festival/Yarışma Koordinatörleri
 • Nagoyev Azamat Sultanoviç – “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi” Kamu Bütçeli Kültür Kurumunun Halk Sanatı, Geleneksel Milli Kültürler ve Boş Zaman Etkinlikleri Bölüm Başkanı

Tel.: (8-8772) 54-45-38

Tel., WhatsApp: +7 -905- 406-65-31

 • Gedugoşeva Larisa Kuşukovna – “Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi” Kamu Bütçeli Kültür Kurumunun Halk Enstrümanları Orkestrası Uzmanı

Tel., WhatsApp: +7-928-468-57-74

 • Aliberdova Saniyat Mahmudovna“Adıgey Cumhuriyeti Halk Kültür Merkezi” Kamu Bütçeli Kültür Kurumunun koreografi uzmanı

Tel., WhatsApp: +7-906-438-91-96

 

yukarı çık