KAFFED'in 2005 Yılı Çalışma Programı

Kaf-Fed'in 2005 Yılı Çalışma Programı


KAF-FED 2005  YILI ÇALIŞMA PROGRAMI:

 

1- M.E.B. ile görüşülerek resmi dil kursları açmak için mutabakat sağlanmış ve Müfredat Programımız hazırlatılmıştır. Alfabe ve 4 yardımcı kitap ile CD’ler için AB’den kaynak bekliyoruz. Tahsis alındığı takdirde 2005 yaz döneminde açılacak kurslarla usta öğreticiler yetiştirilecektir ve derneklerimizin ihtiyacı olan materyaller de merkezden verilecektir.

 

2- Kafkasya’dan 5 etnologun ve uzmanların katılımıyla hazırlanmış olan pratikleştirilmiş xabze metinleri önce basit bir kitapçık halinde bastırılıp tüm derneklerimize dağıtılacak, yaşlılarımız ve uzman insanlarımızın kontrol ve düzeltmelerinden sonra toplanarak bir cep kitabı halinde çok sayıda basılarak geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

 

3- Yayın organımız Nart Dergisi’nde hedef 5000’6000 abone ve daha iyi bir kaliteyi yakalamaktır. Bunun için de yeteri kadar reklam temini ile profesyonel yönetimi gerçekleştireceğiz. 

 

4- Lozan Antlaşması’nın 81 yıldır uygulanmayan 39/4. maddesinin eksiksiz uygulanmasının temini için verilecek insan hakları mücadelesinde diğer STK ile birlikte olacağız. Azınlık ve Kültürel Haklarıyla ilgili olarak yayınlanan son makaleler bu amaçla kitaplaştırılıp tüm derneklerimize ulaştırılacaktır.  

 

5- Maykop’da düzenlenecek olan 4.Dünya Adıge Kültür Festivali’ne katılacak ekibin seçimi ve Çerkesce yayınlar nedeniyle, yeni müzisyen ve grupların yetişmesini teşvik için ülke genelinde bir yarışma düzenlenecektir. Keza, 2005 Amman Pşınavo Yarışması için de, düzenlenecek müsabaka ile yarışmacı seçim yapılacaktır. Bu yarışmalar ve seçmelerin TRT stüdyolarında yapılması suretiyle anadil yayınları için bol miktarda yerli müzisyenin tanıtılmasına da hizmet edilecektir.  

 

6- Çerkesleri tanımayanlar için; ‘Tarihleri ve Kültürleri ile Çerkesler’ adlı 40-50 sayfalık renkli bir tanıtım kitapçığının hazırlığı son aşamadadır. Ocak ayında 15.000 adet olarak basılacaktır.

 

7- 53 Dernek Başkanı, Ocak-Şubat-Mart aylarında üç kez ikişer gün ya da iki kez üçer gün sivil toplum yöneticiliği, örgütlenme ve halkla ilişkiler konularında, değişik uzmanların vereceği eğitim seminerine tabi tutulacaktır.

 

8- Deri-ahşap-metal-gümüş el işlemeciliğinin kaybolmaması için donanımlı bir atölye açmak üzere AB fonlarına detaylı bir proje verildi. Kaynak alınabildiği takdirde atölye çalışmalarında Türkiye ve Kafkasya’dan uzman öğreticiler görev alacaklardır.

 

9- Yedi-sekiz yıldır Almanya’daki ‘Adıge Sandığı’ tarafından sadece yol paraları karşılanmak ve diğer giderleri derneklerimize ait olmak üzere Maykop’dan 3-4 uzman davet edilmekte ve kaybolmakta olan kültürel değerlerimiz derletilmektedir. Bu yıl da 3 uzman davet edilerek seyahat, konaklama, yemek ve diğer giderleri karşılanacaktır. Çalışmaların asgari 3-4 yıl daha sürmesi gerekmektedir.

 

 

10- Radyo-televizyonlarda ana dilimizde bölgesel yayın hakkı elde edebilmek için, 2005 nüfus sayımında etnik kimliğimizin ve ana dilimizin sorulmasını sağlamak için mücadele veriyoruz. Bu konuda insanlarımızı bilinçlendirmek için ülke genelinde köy köy çalışmamız gerekmektedir.

 

 

11- AB fonlarından faydalanarak 2005 yılında hiç olmazsa derneklerimizin bir bölümünün modern bir tefrişe ve iletişim imkanlarına kavuşturulmasına çalışılacaktır.

 

12- Çerkeslerin ulusal sorunlarının ve çözüm önceliklerinin tarafsız bir yaklaşımla ve objektif olarak belirlenmesini teminen, bölgesel ya da merkezi arama konferansları düzenlenecektir.

 

 

13- Bu yıl 10-12 kadar Türk Arkeoloğunu Kafkasya’ya götürüp tüm kurganları, kazıları, müzeleri özellikle de Ermitaj Müzesi’ndeki Kafkas halklarına ait arkaik eserleri görmelerini sağlamak istiyoruz. Böylece Anadolu arkeolojisinde Kafkas halklarının yeri daha kolay belirlenebilecektir. 

 

 

14- Kaf-Dav tarafından büyük harcamalarla hazırlatılan Doç.Dr.Lopaçe Nurbiy’in arkeolojik kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınevi’nde basılacaktır. Bu kitaplardan 2000 kadarının maliyet üzerinden satın alınması ve Dünya Hititoloji Kongresi’nde dünya arkeolog, antropolog ve etnologlarına ücretsiz dağıtımı yapılacaktır.

 

 

15- 8 ayrı bölgede yurt içinden ve dışından çok katılımlı Bölgesel Şenlikler düzenlemek suretiyle halkımıza, dilimizin güzelliğini, kültürümüzün derinliğini anlatmaya, sorunlarımızı kavratmaya  ve örgütsel birlikteliğimizi güçlendirmeye çalışacağız.

 

16- 2005 yılının ilk aylarında Adıgey ve Kabartay-Balkar Cumhuriyetleri’nden iki ayrı Tiyatro Grubu getirtmek ve mümkün olabildiği kadar çok sayıda kentte anadilimizde oyunlar izletmek ve dilimizin güzelliğinin farkına varılmasını sağlamak istiyoruz.

 

17- Ankara ve Kayseri gençleri tarafından amatörce yazılıp sahnelenmiş 70 tekst Ocak ayında bastırılıp derneklere dağıtılarak, oralardaki gençlerimiz de sahnelenecek oyunlara kavuşturulacaktır. 

 

 

18- Kendileriyle bire bir görüştüğümüz veya görüşmek üzere seçtiğimiz önemli köşe yazarlarını, birlikte 2005 yaz aylarında Kafkasya’ya götürmek ve tanıtıcı yayınlar yapmalarını sağlamak istiyoruz.     

                 

 

19- Avrupa Dernekleri ile olan bağımızı güçlendirme ve ortak sorunlarımıza güç birliğiyle yönelme amaçlı çalışmalar geçen yıl başlatılmış olup, gelecek yıl daha somut bir çalışma programına kavuşturulacak ve yeni adımlar atılacaktır.

 

20- Yurt içi ve yurt dışı güçlü bir iletişim ağı kurmak üzere altyapı çalışmalarına devam edilecektir. Hedef 2006 yılıdır.

 

 

21- Basın Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Dünya Kafkas Kültürel Kurumları ile İlişkiler Komisyonu, Anadil öğrenme-öğretme komisyonu, AB Kaynaklarını takip ve Projelendirme Komisyonu, Dönüş Projesi Komisyonu, Mali Destek Komisyonu, Yayın ve WEB Sitesi Komisyonu, Arama Konferansları Hazırlama ve Uygulama Komisyonu, Gençlik Komisyonu aktif şekilde çalışır hale getirilecektir. 

 

22- Şubat ayı sonlarında veya Mart ayı başında düzenlenecek toplantı için bir sinevizyon gösterisi hazırlanacak ve Atlıspor Kulübü’nde düzenlenecek kokteylle basına, başkanlara, bürokrasiye, iş adamlarımıza ve diplomatik çevrelere Federasyonumuz ve çalışma konularımız tanıtılacaktır.

 

23- 2006 yılında yapılacak 7. Dünya Çerkes Birliği Kongresi’nin hazırlıkları, finansal kaynakları ve bu kongreden istifade ile Türk ve dünya kamuoyuna vereceğimiz mesajları ile taleplerimizin profesyonel bir tarzda planlaması yapılacaktır.

 

24- 2005 yılı Ağustos-Eylül kamp dönemlerinde bize tahsis edilen kontenjan dahilinde, 12-15 yaş grubu çocuklarımızın, Anavatanı tanıma ve eğitim amaçlı olarak Kafkasya’ya götürülmesi sağlanacaktır.

 

25- AB Gençlik Programlarından yararlandırarak, ya da başkaca kaynaklar yaratarak 18-25 yaş grubu gençlerimiz için kafileler halinde Anavatana gezi programları düzenlenecektir.

 

26- Özellikle emekliler için bir kampanya halinde Anavatana gezi programı düzenlenecektir.  

 

 

27- Adıgey Cumhuriyeti televizyon programlarından olan ‘Adıgexer Zexehame’ dizisi yapımcılarının Türkiye’ye davetiyle 4-5 ayrı yerde çekim yapmaları ve Türkiye Çerkeslerinin gerçek yaşantılarının abartısız şekilde Anavatandaki kardeşlerimizce öğrenilmesi sağlanacaktır.

 

28- Nalmes topluluğunun Türkiye programında başarılı olabilmesi için 16 ayrı yerde mevcut derneklerimizle mümkün olan katkı sağlanacaktır.  

yukarı çık