III. Dönem Yönetim Kurulu

KAF-FED 3. DÖNEM YÖNETİM KURULU

02.12.2007

 
Genel Başkan: Cihan Candemir

Yönetim Kurulu

 

Genel Başkan Yardımcısı     

Orhan Özmen

Genel Başkan Yardımcısı    

Erol Taymaz

Genel Sekreter                   

Tahir İlhan

Genel Mali Sekreter        

Rahmi Aksu

Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri    

Şamil Jane 

Sosyal Etkinlikler ve Koordinasyon Sekreteri

Nihat Yılmaz

Üye                          

Cafer Büyükalmus

Üye                               

R. Şamil Ertaş

Üye                             

Bülent Atçı

Üye                          

Mecit Tav

Üye                        

Gülden Kayhan

Üye                      

Afitap Altan

Üye                  

Alaettin Gürdoğan

Üye                

Tamer Duman

   

Yönetim Kurulu Yedek

 

Ömer Küçüközcan

 

İrfan Koşak

 

Muammer Koçer

 

Metin Kılıç

 

Bersis Karabulut

 

Ömer Atalar

 

Suat Çelikçi

 

Nejdet Karaçay

 

Servet Nejat Altay

 
   

 

 

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Yedek

Muhittin Ünal                         

Hakkı Baydar

Şehir Özhan                          

İsmail Erol

Bedri Tokuç

Sami Korkut

Rahmi Ünver

 

Mesut Can

 

 

 

Onur Kurulu

Onur Kurulu Yedek

Aslan Arı                               

Mehmet Doğruca

Muzaffer Kalkan                     

Fikret Koç

Rauf Bozkurt

Aziz Özen

Mehmet Yener                       

 

Rahmi Tuna

 

 

 

DÇB Delegeleri

DÇB Delegeleri Yedek

Muhittin Ünal

Bülent Özbelli

Cihan Candemir

Muzaffer Kalkan

Rahmi Tuna

Hüseyin Ercan

Metin Bozkurt

Sadi Cantürk

Nihat Yılmaz

 

Bekir Sami Yavuz

 

Hikmet Albayrak

 

Seyfettin Diyner

 

Atay Ceyişakar

 

Eyüp Baloğlu

 

Şamil Jane

 

İrfan Koşak

 

yukarı çık