IV. Dönem Yönetim Kurulu

IV. Dönem Yönetim Kurulu

KAF-FED 4. OLAĞAN GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM KURULU

06.12.2009

Genel Başkan: Cihan Candemir

Yönetim Kurulu

 

Genel Başkan Yardımcısı     

Rauf Özel

Genel Başkan Yardımcısı    

Ömer Küçüközcan

Genel Sekreter                   

Erol Taymaz

Genel Mali Sekreter        

Fatih Bozkurt

Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri    

Şamil Jane 

Sosyal Etkinlikler ve Koordinasyon Sekreteri

Handan Demiröz

Üye                          

Uğur Apiş

Üye                               

Murat Canlı

Üye                             

Bersis Karabulut

Üye                          

Metin Teber

Üye                        

Nejat Altay

Üye                      

      Tuncer Özveri

Üye                  

Eyüp Baloğlu

Üye                

Sami Korkut

 

 

Yönetim Kurulu Yedek

 

Betül Dinçer

 

Ömür Enes

 

Fırat Kozok

 

Zeki Kartal

 

Erdoğan Akman

 

Tolga Kaya

 

Sadullah Batur

 

Peyami Yılmaz

 

Erol Kip

 

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Yedek

Muhittin Ünal                         

Şehir Özcan

Saffet Öztürk                         

Hakkı Baydar

Bedri Tokuç

İsmail Erol

Rahmi Ünver

 

Mesut Can

 

 

 

Onur Kurulu

Onur Kurulu Yedek

Aslan Arı                               

Muzaffer Kalkan

Rahmi Tuna

Mehmet Yener

Muhittin Ünal                    

Rauf Bozkurt

Muharrem Tanbay                      

 

Atay Ceyişakar

 

 

 

DÇB Delegeleri

DÇB Delegeleri Yedek

Muhittin Ünal

Doğan Uğurtepe

      Nihat Yılmaz

Alaaddin Bayram

Yaşar Aslankaya

Şamil Jane

Vacit Kadıoğlu

Toraman Çelik

Fatih Bozkurt

Muharrem Çurey

Emel Bezek

Bülent Atçı

Nesrin Çanga

Eyüp Baloğlu

Burhan Bay

İbrahim Şen

Bekir Sami Yavuz

Afitap Altan

Erdoğan Yaşar

Necmettin Özdemir

Yaşar Nogay

Mecit Tav

Tuncay Tok

Rahmi Aksu

 

 

yukarı çık