Adige Tsey

Çarşamba, 15 Haziran 2005 12:00

TSEYIŞXHUE

Şşığaşş siyade se tseyışxhue,
Hezır 'upexur se soş'ej,
A tseyr siyanem ye'eş'ağet –
Yidıfırt, yış'ıme gukhıdej.

Ader şım şesım – yişşığınu,
Hezır khesıxui zı gınığuet,
Ğoguane dapşşe zepiçami,
Wanegu zerısır yiş'eşşığuet.

Ze'uş'em k'umemi, vak'ue deç'mi –
Yitseyr xuef'psme, şşıguf'ıç't.
Ye cegum ş'aler şşızexuesmi
Tsey zışşımığır khıdemıç't.

Gublaşhem desmi lejjek'ueşxuew
Ye yineralıwi ar khelhıte,
Ts'ıxubz 'eş'ağew tseyr şşımığme,
Gup yaxımıhet mıwç'ıtew.

'Epkhlhepkhğedaxet a şşığınır,
Yitseyımç'e lhepkhır xetmi khaş'ert,
Yawç'ıpawe l'ı khaşejme –
Yipxhuat yinek'um yitsey khuaş'er.

L'eş'ığue dapşşe yek'uek'ami
Ts'ıxubzxem dyejç'e tseyr 'eş'ağet.
Ara siguğeşş nobe khesi
A tseyr lhepkh psomi ş'ışşat'ağer.

K'İŞŞOKHUE Alim

ÇERKESKA

Gri bir çerkeska giyerdi babam,
Parlayan fişekliklerini anımsarım,
Anamın eseriydi o çerkeska –
Dikebiliyordu, içinden gelirse.

Ata bindiğinde babam – kılığıyla
Her fişeklikte bir atımlık barut,
Nice uzun yollar kat etse de,
Oturduğu eyer her dem ilk hevesiydi.

Toplantıya mı, çifte mi her nereye gitse
Çerkeskası tam bedenine otursun isterdi.
Düğünde buluştuğunda gençler
Çerkeskasız kimse oyuna çıkmazdı.

İster kağnı çatalında oturan emekçi,
İster general say sen onu,
Giymemişse kadın elinden çerkeskasını,
Utanmadan topluma katılmazdı.

Bedeni süsler, görkem katardı insana o kıyafet
Çerkeskasıyla tanınırdı kimdir o millet.
Öldürülmüş getirilirken bile ceset –
Yüzünü örterdi çerkeskasından etek.

Kim bilir kaç yüzyıl geçmiştir
Kadınlar arasında çerkeska sanattır.
Bugün bile sanırım ondandır
Neredeyse tüm halklar çerkeska giyer.

(Türkçesi : Fahri HUVAJ)

SIK'UENT NEXH PSINŞ'EW

Sık'uent nexh psınş'ew sxuzef'eç'ım-
Mıçemıw sişır soğelhexhu.
Nıbjjeğu, we f'ç'e wigu sıkheç'ım,
Siğogu ç'ıh xhunu khızexhuexhu.

Se kuedre, kuedre sigu kholhade
Şı jer sıtyesu khesk'uhın,
Dixeku gubğoşxuem sınilhadew
Zedejem pı'er yaf'eshın.

Xet yeymi sode a pı'er,
Wıxueymi sişhem xuryemıxhu,
K'uefınkhım jıjje zigu ş'ı'er-
Şıwım lhesır ğogum şşıdemıxhu.

Nasıp mıwıxır zi guraşşer
Maxel yiğogum şşıxumey,
Psewınu ğaş'e zıxufaşşer
Mıwvı'ew k'uexer arkhudeyşş.

Psı weru lhağue pxızıxınum
Kharıwır jexunç'e yımıwıx,
Siğaş'e yabger şşızwıxınum
Şı jer sıtyesu sıryewıx.

KİŞŞOKHUE Alim

DAHA TEZ GİDERDİM

Daha tez giderdim elimden gelse-
Hızını eksiltmeden sürüyorum atımı tırısla.
Dostum, anımsarsan eğer beni iyilikle,
Yolumun uzun olsanı benim için dile.

Hep, hep içimden gelir benim
Hızlı bir at üstünde koşmak,
Yurdumun geniş ovalarına dalıp
Yarışlarda şapkayı kapmak.

Kimin olursa olsun o şapka,
İsterse başıma hiç olmasın.
Gidemez uzağa kalbi soğuk olan-
Atlıya yaya yolda erişemez.

Bitmemiş mutluluğu hedefleyen
Gerek duymaz yılda dinlenmeye.
Yaşamda yaşamı hak edenler
Durmadan gidenlerdir yalnızca.

Yol açacak gür ırmak
Yitirmez gücünü aktıkça,
Hırçın yaşamımı bitireceğimde
Hızlı bir at üstünde bitireyim yine.

(Türkçesi: Fahri HUVAJ)

KÜLTÜR / SANAT

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele